EN attendance
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

Subject: Attendance by Libya at the Second Euro-Mediterranean Conference in Malta
Angående: Libyens deltagande i den andra Europa-Medelhavskonferensen på Malta
Our attendance at the donors ' meeting in Sri Lanka, scheduled for May, is vital.
Vårt deltagande på givarmötet i Sri Lanka, som är planerat till maj, är livsviktigt.
The Foreign Ministry was notified of his attendance in advance.
Utrikesministeriet hade blivit underrättat om hans deltagande i förväg.
attendance (även: attention, care, charge, custody)
volume_up
vård {utr.}
attendance (även: audience, crowd, gallery, public)
volume_up
publik {utr.}
Mr President, on a final note, I should like to support you and the rapporteur in the fact that we are holding this debate far too late in the evening, and that attendance is disappointingly low.
Jag avslutar med att ändå stödja er och föredraganden när det gäller att den här debatten förs alldeles för sent på kvällen, med alldeles för litet publik.
attendance (även: courtship, suite)
attendance
attendance
attendance
I should like to add that some of us who, quite rightly, requested that that quorum be checked so that the sittings could be conducted in due order, remained in attendance throughout the votes.
Jag vill tillägga att vissa av oss, som faktiskt har begärt beslutsmässigt antal närvarande för att sammanträdena skall äga rum på helt rätt sätt, var närvarande under hela omröstningen.

2. "the act of being present"

attendance (även: presence)
President Barroso, I very much appreciate your personal attendance in this debate.
Jag uppskattar verkligen er personliga närvaro vid den här debatten.
However, I will respond to your point about the attendance of the Council.
Jag kommer emellertid att svara på er fråga rörande rådets närvaro.
You made reference to the fact that your team set a record in terms of attendance.
Ni hänvisade till att er grupp satte rekord i fråga om närvaro.

Synonymer (engelska) till "attendance":

attendance
English

Användningsexempel för "attendance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe results are modest, as modest as is the attendance in this Chamber tonight.
Resultaten är blygsamma, lika blygsamma som antalet närvarande i kammaren i kväll.
EnglishI spoke in the plenary sitting, yet my name is not on the attendance register.
Jag talade vid plenarsammanträdet, men mitt namn står inte på närvarolistan.
EnglishMr van Velzen, the Council is indeed in attendance on Wednesday, I am assured.
Herr van Velzen! Rådet kommer att vara här på onsdag, det har man bekräftat för mig.
EnglishI presume that our Commissioner in attendance, Mr Verheugen, takes the same view.
Jag antar att den närvarande kommissionsledamoten, Günter Verheugen, delar den åsikten.
EnglishOn Thursday and Friday, you will be able to sign the attendance register.
På torsdag och fredag kommer ni att få möjlighet att skriva på närvarolistan.
EnglishUnfortunately, I noticed too late that my name was not on the attendance register.
Jag märkte tyvärr för sent att jag inte hade förts upp på närvarolistan.
EnglishMr President, this speech is unexpected and comes as a result of non-attendance.
Herr talman! På grund av frånvaron kom det här inlägget så plötsligt.
EnglishSchool attendance is compulsory and yet the children are unable to fulfil this requirement.
Det råder skolplikt, och för barnen är det omöjligt att uppfylla sin skolplikt.
EnglishMy name does not appear on the attendance register, perhaps through a mistake of my own.
Mitt namn finns inte upptaget på närvarolistan, kanske på grund av ett eget misstag.
EnglishI am keen to hear what the Commissioner in attendance today thinks about this.
Jag vill gärna höra den närvarande kommissionärens synpunkt på detta.
EnglishMr President, my name is not on the attendance register in the Minutes.
Herr ordförande! Mitt namn är inte nämnt i närvarolistan i detta protokoll.
EnglishGoing over the attendance register, I noticed that my name is not on it.
Vid granskning av närvarolistan ser jag att mitt namn inte har kommit med.
EnglishThe course will be held at reduced pace to facilitate your attendance.
Kursen kommer att hållas i reducerad fart för att underlätta din medverkan.
EnglishFor this reason I argued strongly in the past for the publication of parliamentary attendance.
Därför har jag redan tidigare förordat offentliggörandet av närvaron i parlamentet.
EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Herr talman! Jag ber er lägga till mitt namn på närvarolistan.
EnglishMy only regret is that attendance is low, but it is nevertheless of an extremely high calibre.
Jag beklagar dock att deltagandet är litet, litet men mycket kvalificerat.
EnglishMr President, I was astonished to see that my name is not on the record of attendance.
Herr ordförande! Jag blir bestört när jag upptäcker att mitt namn inte finns på närvarolistan.
EnglishBut I noticed that she is not listed on yesterday' s attendance register.
Jag märker dock att hon inte finns med på närvarolistan för i går.
EnglishBut I noticed that she is not listed on yesterday's attendance register.
Jag märker dock att hon inte finns med på närvarolistan för i går.
EnglishIn Europe, we are all familiar with the concept of compulsory school attendance.
I EU känner vi alla till begreppet obligatorisk skolgång.