"attempts" - Svensk översättning

EN

"attempts" på svenska

volume_up
attempt {substantiv}

EN attempts
volume_up
{pluralis}

attempts
The Commission communication attempts to respond to this ambitious project.
I sitt meddelande försöker kommissionen bemöta dessa ambitiösa planer.
In her report, the rapporteur attempts to explore the limits of this notion.
Saken är den att föredraganden försöker känna av dess gränser i sitt betänkande.
In those areas, attempts are made to use unsound ships and underpaid crew.
Där försöker man segla med skeppsvrak och underbetalade bemanningar.

Synonymer (engelska) till "attempt":

attempt

Användningsexempel för "attempts" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAfter nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
Efter nära nog fyra år har äntligen detta rationaliseringsarbete gett resultat.
EnglishWe welcome the attempts to rebuild bridges in our transatlantic friendships.
Vi välkomnar försöken att bygga nya broar i våra transatlantiska förbindelser.
EnglishAttempts are being made to deal more sensitively with major trading partners.
Ansträngningar görs för att bli mer mottagliga i umgänget med viktiga handelspartner.
EnglishTo give an example, all our attempts to help Mr Anwar al-Bunni have led to a dead end.
Exempelvis har allt vårt arbete för att hjälpa Anwar al-Bunni varit förgäves.
EnglishSecession attempts by potentially wealthy regions in Africa are nothing new.
Utbrytningsförsök av potentiellt rika regioner i Afrika är ingenting nytt.
EnglishIn that situation, there have been attempts at negotiation, and there have been mistakes.
I detta läge har det förekommit förhandlingsförsök och det har gjorts misstag.
EnglishThat is why we have made several attempts to settle this issue at international level.
Därför har vi åtagit oss flera brott, för att reglera dem internationellt.
EnglishThe states of the old Europe spent centuries in repeated attempts to establish this balance.
Inom diplomatin använde de axlar och allianser och på slagfältet blod och järn.
EnglishAntwerp was not given a chance, despite the many attempts to find a buyer.
Antwerpen fick inte en chans trots de många försöken att hitta en köpare.
EnglishAttempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
Man misslyckades fullständigt med att komma överens om en frivillig förordning.
EnglishFor a long time there were even attempts to have the sanctions against Iraq lifted.
Länge var det till och med tal om att avskaffa sanktionerna mot Irak.
EnglishAfter attempts on their lives, the doctors escaped to Ireland last September.
Efter att ha utsatts för flera mordförsök flydde läkarna till Irland i september förra året.
EnglishIn such circumstances, the attempts to extend powers are never-ending.
Mot denna bakgrund är utvidgningen av befogenheter en ond cirkel utan ände.
EnglishThere is nothing new about attempts to reduce emissions of pollutants from motor vehicles.
Ansträngningarna att minska utsläppet av skadliga ämnen från motorfordon är inte nya.
EnglishThe attempts to deceive consumers and to try to hide the truth must stop.
Försöken att vilseleda konsumenterna och dölja sanningen måste stoppas.
EnglishAfter all, attempts to reduce emissions voluntarily have failed miserably.
Försöken att minska utsläppen frivilligt har ju misslyckat kapitalt.
EnglishThis report attempts to position the EU as a stronger global actor.
Det här betänkandet syftar till att stärka bilden av EU som global aktör.
EnglishAnd could the suicide attempts please be postponed till the next period?
Och kan alla självmordsförsök skjutas fram till nästa lektion, tack?
EnglishThere have been attempts to mediate in the conflicts in Afghanistan.
Det har tidigare förekommit medlingsförsök i konflikterna i Afghanistan.
EnglishIn other words, despite reforms or attempts at reform some things have not gone well.
Med andra ord har vissa saker, trots reformerna eller försöken till reformer, inte gått så bra.