"attempted" - Svensk översättning

EN

"attempted" på svenska

volume_up
attempt {substantiv}

EN attempted
volume_up
{adjektiv}

There is no doubt that the Lisbon Strategy failed when it attempted to include everything.
Det råder inget tvivel om att Lissabonstrategin var misslyckad, när man försökte innefatta allt.
In our country we experienced the consequences of that when we passed on statistics on violent crime to Eurostat, including both homicide and attempted homicide.
I vårt land har vi erfarit följderna av det när man till Eurostat uppgav våldsbrott, både dråp och misslyckade dråpförsök.

Synonymer (engelska) till "attempt":

attempt

Användningsexempel för "attempted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut criticism is easy; what is being attempted has never been done before.
Att kritisera är emellertid enkelt. Det vi försöker göra har aldrig gjorts tidigare.
EnglishIn my view, the major challenges of the attempted reform are threefold.
Som jag ser det finns det tre stora utmaningar i samband med reformförsöket.
EnglishOn the other hand, it attempted to lay the foundations of a completely new political system.
Dessutom strävade den efter att lägga grunden för ett helt nytt politiskt system.
EnglishThe leftmost question is the first question that the student attempted.
Frågan längst till vänster är den första frågan som eleven försökte sig på.
EnglishWho could forget everything that the Spanish people attempted during this amazing period?
Vem kan glömma allt det spanska folket strävade efter under denna häpnadsväckande tid?
EnglishI was at a loss to understand, therefore, why the United States attempted to block this.
Därför hade jag svårt att förstå varför Förenta staterna försökte sätta stopp för detta.
EnglishWe've got you on kidnapping, attempted murder... and trespassing on government property.
Ni har anklagats för kidnappning, mordförsök...... och olaga intrång i regeringsbyggnad.
EnglishI was in Bulgaria in 1990, when the country first attempted to hold free elections.
Jag var i Bulgarien 1990 när landet först försökte hålla fria val.
EnglishThe 20th century, alas, was marked by the attempted wholesale extermination of certain peoples.
Nittonhundratalet kännetecknades tyvärr av försöken att massutrota vissa folk.
EnglishThe ceasefire they attempted to negotiate with the insurgents broke down in August 2003.
Den vapenvila som de försökte förhandla fram med upprorsmakarna bröt samman i augusti 2003.
EnglishThe self that I attempted to take out into the world was rejected over and over again.
Självet som jag försökte ta ut i världen avvisades om och om igen.
EnglishIn 2003 I attempted to see what could be done and I was disappointed.
Under 2003 försökte jag se vad som kunde göras, och jag blev besviken.
EnglishThe European Parliament condemns the attempted murder of President Ramos-Horta in the strongest terms.
Europaparlamentet fördömer mycket bestämt mordförsöket på president Ramos-Horta.
EnglishIn this row here, we attempted to vote negatively, and the machines would not allow us to do so.
På den här raden försökte vi rösta emot men apparaterna tillät inte att vi gjorde det.
EnglishWe in Europe have attempted to face up to our responsibilities by positive action.
Vi i Europa försöker ta vårt ansvar genom positiva åtgärder.
EnglishA journalist who attempted to reach the location was also attacked.
En journalist som försökte ta sig till platsen blev också misshandlad.
EnglishAt that point I attempted, as rapporteur, to find compromise solutions.
Som föredragande ansträngde jag mig då för att finna kompromisser.
EnglishThey attempted to make use of this important conference for their own purposes.
De försökte att instrumentalisera denna viktiga konferens.
EnglishThat is what Mr Prodi attempted to say and he was made to keep quiet.
Det var detta som Prodi försökte säga, och man fick honom att tiga.
EnglishMrs Theato attempted to have this adopted as a legislative initiative.
Theato försökte få det att se ut som ett lagstiftningsinitiativ.