"attempt" - Svensk översättning

EN

"attempt" på svenska

volume_up
attempt {substantiv}
EN

attempt {substantiv}

volume_up
attempt (även: bid, crack, effort, essay)
It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
Det är ett första försök, men jag är övertygad om att det kan bli framgångsrikt.
Nevertheless it is an attempt to ensure that there is a fund there for the future.
Trots det är den ett försök att se till att det finns en fond för framtiden.
Is there going to be any attempt to recover the money by way of compensation?
Kommer det att göras några försök att kräva tillbaka pengarna genom skadestånd?
This is clearly an attempt to cripple Amnesty International in that country.
Detta är ett uppenbart angrepp för att försvaga Amnesty International i landet.
It was an attack on the justice system, it was an attack on democracy and it was a deliberate attempt to undermine the Good Friday Agreement.
Det var ett angrepp på rättssystemet, det var ett angrepp på demokratin och det var ett medvetet försök att underminera fredsavtalet.
This is why we are also protesting together against the attacks which are being carried out in an attempt to intimidate opposition politicians and trade unions.
Därför protesterar vi också tillsammans mot de angrepp som begås i ett försök att skrämma oppositionspolitiker och fackföreningar.
attempt
The murder attempt of which he was victim does not surprise me.
Det attentat han utsatts för förvånar mig inte.
Attempts have been made on me and my family by the cartels.
Kartellerna har utfört attentat mot mig och min familj.
Each attempted assassination and each terrorist attack is a blow, not only for Algeria, but also for Europe.
Varje attentat, varje terroristattack är en ny chock, inte bara för algerierna utan även för Europa.

Synonymer (engelska) till "attempt":

attempt

Användningsexempel för "attempt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn my country, Germany, an attempt is being made not to fight homophobia in schools.
I mitt land Tyskland försöker man förhindra bekämpningen av homofobi i skolorna.
EnglishFinally, I attempt to examine the world-wide dimension of telecommunications.
Slutligen försöker jag undersöka situationen för telekommunikationerna i världen.
EnglishOn behalf of the Greens, I reject this attempt at defamation most emphatically.
Jag protesterar å den gröna gruppens vägnar bestämt mot detta smutskastningsförsök!
EnglishWe are not seeking nor should we attempt to harmonise social security measures.
Vi varken vill eller bör eftersträva att harmonisera de sociala trygghetsåtgärderna.
EnglishWe are interested in a serious attempt to reform in the interests of public health.
Vi är intresserade av ett allvarligt reformförsök i den allmänna hälsans intresse.
EnglishPlease allow 24 hours since your last login attempt then visit the page again.
Låt det gå ett dygn efter ditt senaste inloggningsförsök och öppna sedan sidan igen.
EnglishI cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
Jag kan dock inte acceptera försöket att ålägga ECNN utvärderingsuppgifter.
EnglishI hope that all the political forces in Belgium attempt to find a real consensus.
Jag hoppas att alla politiska styrkor i Belgien försöker nå ett verkligt samförstånd.
EnglishWe constantly attempt to promote and push these values through political dialogue.
Vi försöker alltid att främja och lyfta fram dessa värderingar genom politisk dialog.
EnglishHowever, I myself made a trial attempt to post a complaint on your website yesterday.
Jag testade dock själv att inge ett klagomål på ombudsmannens webbplats i går.
EnglishI would like to see the EU attempt to get Turkey to host such a dialogue.
Jag skulle gärna se att EU försökte få Turkiet att stå värd för en sådan dialog.
EnglishWhy would the Italian Government make no attempt to reconsider its past history?
Varför vill den italienska regeringen inte ompröva sitt tidigare beslut?
EnglishThis is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos ...
Därför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...
EnglishWe must make the attempt to persuade our Chinese friends to use their influence.
Förenta staterna, Ryssland och Frankrike har börjat utveckla en ny generation kärnvapen.
EnglishWhen this attempt failed, these people were indeed detained by the police.
När detta inte lyckades, stoppades dessa människor mycket riktigt av polisen.
EnglishThe sixth action programme makes a more or less felicitous attempt to do this.
I det sjätte åtgärdsprogrammet försöker man sig på det, mer eller mindre framgångsrikt.
EnglishThis is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos...
Därför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...
EnglishI regret the attempt to cling on to quotas and to interfere with trade in that way.
Jag beklagar försöket att hålla fast vid kvoter och på detta sätt blanda sig i handeln.
EnglishI am all the more alarmed by the attempt to establish new discriminatory conditions.
Jag är däremot oroad av försöket att etablera nya diskriminerande villkor.
EnglishIt is only totalitarian regimes that attempt to regulate the happiness of their citizens.
Man kan inte göra medborgarna lyckliga mot deras vilja, utom i totalitära regimer.