"attack line" - Svensk översättning

EN

"attack line" på svenska

volume_up
attack line {substantiv}

EN attack line
volume_up
{substantiv}

1. militärt

attack line

Användningsexempel för "attack line" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is therefore a key line of attack to take in changing the World Bank’s policies.
Detta är därför ett centralt angreppssätt för att förändra Världsbankens politik.
EnglishWhilst the ambition and objectives have remained intact, the line of attack is much smarter.
Samtidigt som ambitionen och målen förblir intakta har strategin blivit mycket smartare.
EnglishThe second line of attack is to work on the prices being charged for imported energy.
Det vi behöver göra i ett andra steg är att koncentrera oss på de priser som tas ut för den importerade energin.
EnglishIf we pursue this line of attack, railway undertakings will need to put their customers and passengers first, rather than act out of self-interest.
Om vi följer den linjen så kommer järnvägsföretagen att vara tvungna att tänka på sina kunder och passagerare i första hand i stället för på sig själva.
EnglishA structural line of attack, on the other hand, taking the principles of rule of law into consideration - and the latter is vitally important - is very welcome.
Däremot är en strukturell angreppsstrategi som tar hänsyn till rättsstatens principer - och detta är synnerligen viktigt - mycket välkommen.
EnglishOr even better, "Let me get one of the green kids who are already proficient in that concept to be the first line of attack and actually tutor their peer."
Eller ännu hellre, "Jag ser till att ett av de gröna barnen som redan behärskar momentet blir den första som hjälper till och vägleder sin kamrat."
EnglishAfter all, we cannot deny that the current line of attack with regard to foot-and-mouth disease is unacceptable in real terms, and also from an economic, social and ethical point of view.
Vi kan ju inte förneka att det nuvarande sättet att bekämpa mul- och klövsjukan på är effektivt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt oacceptabelt.
EnglishAn effective line of attack protecting the international rule of law must spring from a worldwide coalition against terrorism under the aegis of the UN and on the basis of UN resolutions.
Ett effektivt sätt att skydda den internationella rättsordningen måste bottna i en världsomspännande koalition mot terrorism, i FN: s regi och på grundval av FN-resolutionerna.
EnglishThe threat of violence should not, however, be the first line of attack, but the EU should also consider how the Treaty could be further reinforced to combat the spread of nuclear weapons.
Det behöver emellertid inte innebära omedelbara hot om våld. Men Europeiska unionen borde också undersöka hur fördraget mot spridning av kärnvapen skulle kunna stärkas ytterligare.