"assuredly" - Svensk översättning

EN

"assuredly" på svenska

volume_up
assured {substantiv}

EN assuredly
volume_up
{adverb}

assuredly (även: clearly, doubtless, firmly, infallibly)
assuredly (även: absolutely, definitely, flatly, quite)
Mr President, not for the first time and assuredly not for the last, I find myself asking what any of this has to do with the European Union.
Inte för första gången och absolut inte för den sista frågar jag mig själv vad allt detta har att göra med EU.
assuredly (även: indeed)

Användningsexempel för "assuredly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSuccess in this endeavour will assuredly be one of the central issues for the next century.
Framgången kommer med säkerhet att bli en av de centrala angelägenheterna under nästa århundrade.
EnglishIf not, we will assuredly not achieve the objectives.
Annars kommer vi garanterat inte att nå målen.
EnglishMuch remains to be done, but today’s Afghanistan is, most assuredly, a better place than it has been for a number of decades.
Mycket återstår att göra, men dagens Afghanistan är garanterat en bättre plats än vad det har varit under flera decennier.
EnglishMuch remains to be done, but today ’ s Afghanistan is, most assuredly, a better place than it has been for a number of decades.
Det som oroar mig är att om vi börjar utsätta människor för experiment när det gäller deras känslor eller fobier leder det bara till en ny sorts diskriminering och manipulation.
EnglishFor five years, I have been the representative of the Committee on the Environment in a regional organisation, which assuredly does not have Parliament's broad perspective.
Sedan fem år är jag ansvarig för miljöutskottet i en annan institution som, eftersom den har regional karaktär, verkligen inte har så vida vyer som detta parlament.
EnglishIn this Parliament, as in most democratic countries, parliamentary immunity is most assuredly not a personal privilege bestowed on individual Members.
I detta parlament, liksom för övrigt på de flesta ställen i den demokratiska världen, så är parlamentarisk immunitet inte ett personligt privilegium som tillkommer den enskilde ledamoten.
EnglishIn this way we can lend our support to those forces in society that are pressing for the reforms that are so necessary, the reforms that will one day assuredly arrive.
På detta sätt kan vi ge vårt stöd till de krafter i samhället som vill se de reformer som är så nödvändiga - de reformer som en dag med säkerhet kommer att bli verklighet.