EN assured
volume_up
{substantiv}

1. försäkring, brittisk engelska

assured

Användningsexempel för "assured" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou can be assured that the Commission is following this situation very closely.
Ni kan vara säkra på att kommissionen bevakar denna situation mycket noggrant.
EnglishIndeed, Mr Collins assured me that this has nothing to do with NATO membership.
Collins försäkrade mig att detta inte har något att göra med Nato-medlemskap.
EnglishPermanent and sustainable success cannot be assured without such protection.
Det går inte att garantera permanent och varaktig framgång utan ett sådant skydd.
EnglishThe documents are publicly available, but their secrecy is assured by derogations.
Handlingarna är allmänt offentliga, men de hemlighålls med hjälp av undantagsregler.
EnglishMr van Velzen, the Council is indeed in attendance on Wednesday, I am assured.
Herr van Velzen! Rådet kommer att vara här på onsdag, det har man bekräftat för mig.
EnglishYou must do something about this; coordination and hence assistance need to be assured.
Ni måste göra någonting åt detta. Samordning och därefter stöd måste garanteras.
EnglishYou can rest assured, however, that my colleagues and I have been giving of our best.
Ni kan dock vara förvissade om att mina kolleger och jag har gjort vårt bästa.
EnglishCooperation for development can only be assured in the context of democratic societies.
Utvecklingssamarbete kan bara garanteras mot bakgrund av demokratiska samhällen.
EnglishYou may rest assured that I have heard that message and I share your view.
Ni kan lita på att jag har hört det budskapet och att jag delar er åsikt om detta.
EnglishRest assured that we will put this into effect in the implementation phase.
Ni kan vara övertygade om att detta kommer att förverkligas under genomförandefasen.
EnglishHow can we be assured that you are not just kicking the ball into touch here?
Hur kan vi få garantier om att ni inte bara sparkar bollen över sidlinjen?
EnglishThe Commission has assured us that Korea is actively liberalising its import regime.
Kommissionen har försäkrat oss att Korea aktivt liberaliserar sina importbestämmelser.
EnglishWe are assured that all language versions correspond to the original version.
Vi har försäkrats om att alla språkversioner motsvarar originalversionen.
EnglishWe can rest assured only when we will see the consequences of these issues.
Vi kan inte känna oss säkra förrän vi ser vad dessa frågor får för följder.
EnglishRest assured, however, that in any case Germany is not being attacked.
Ni kan dock vara säkra på att Tyskland i alla fall inte är utsatt för angrepp.
EnglishThe Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.
Lissabonfördraget visar nu att EU är redo, tillitsfullt och självsäkert.
EnglishProtection from imports is assured with the application of appropriate customs duties.
Skyddet mot importen säkerställs genom att tillämpa ändamålsenliga tullar.
EnglishYou can rest absolutely assured that the directive does not cover church organ pipes.
Ni kan vara fullständigt lugna över att direktivet inte omfattar pipor från kyrkorglar.
EnglishMr Brammertz has assured the Committee on Foreign Affairs that a great deal is being done.
Serge Brammertz har försäkrat utskottet för utrikesfrågor om att mycket görs.
EnglishRest assured, Mr Alyssandrakis, the correction you request will be made.
Herr Alyssandrakis! Den rättelse ni talar om kommer naturligtvis att göras.