"assortment" - Svensk översättning

EN

"assortment" på svenska

volume_up
assortment {substantiv}
SV

EN assortment
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

assortment (även: admixture, amalgam, blend, cocktail)
The Commission communication, however, contains an assortment of good ideas that have been put into practice but only very modest plans for the future.
Kommissionens meddelande innehåller däremot en blandning av goda idéer som redan har förverkligats och mycket försiktiga framtidsplaner.
assortment (även: line, selection)
assortment (även: choice, range, selection, variety)
volume_up
urval {neut.}

2. näringsliv

assortment (även: commodity)

3. handel

assortment
volume_up
urplock {neut.}

Synonymer (engelska) till "assortment":

assortment

Användningsexempel för "assortment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTo LiU, the concept involves seeing, understanding, valuing and preserving this assortment.
T-begreppet är i sig ett paraplybegrepp som innefattar transsexuella, bland många andra.
EnglishOur Turkish partners are confronted with an assortment of bad examples.
Våra turkiska partner ställs inför en rad dåliga exempel.
EnglishIt is intended, among other things, to help students choose from the rich educational assortment on offer.
Avsikten är bl.a. att hjälpa studenter att välja ur det rika utbildningsutbud som erbjuds.
EnglishWe have also proposed a new Community programme, which - unlike its predecessor - is not a large and motley assortment of projects but a focused programme.
Vi har även föreslagit ett nytt gemenskapsprogram som - till skillnad från sin föregångare - inte är en stor och brokig samling projekt utan ett program med tydlig inriktning.
EnglishWe have to help in that by tracing the traditional loop from broadcaster to user and the complex assortment as it now is of access providers, content providers and service provide.
Vi måste hjälpa till med det genom att följa den traditionella slingan från sändningsbolaget till användaren och dagens komplexa utbud av nätoperatörer, materialleverantörer och tjänsteleverantörer.