EN

assorted {adjektiv} [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "assorted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishJust assorted garage sale junk, because I'm a pack rat."
Mest en hög med loppisfynd eftersom jag hamstrar på saker."
EnglishThe rapporteur, Mr Catania, has chosen to cite 26 assorted articles in his report as support for the proposal.
Föredraganden Catania har i betänkandet valt att åberopa 26 olika artiklar i fördraget som stöd för förslaget.
EnglishIn this, the normal contract of employment, as opposed to assorted, precarious statutes, is the point of reference.
I arbetsrätten är det normala anställningsavtalet referenspunkten i motsats till de blandade, osäkra bestämmelserna.
EnglishSometimes, the false statements made by defenders of rights and various assorted individuals are accepted as true.
Ibland blir de falska uttalanden som görs av försvarare av rättigheter och olika typer av individer accepterade som sanningar.
EnglishThe Della Vedova report on the EU's fiscal policy is an ill-assorted compilation of fiscal affirmations and claims.
Della Vedovas betänkande om skattepolitiken i EU är en osammanhängande sammanställning av försäkringar och krav på skattepolitikens område.
EnglishThe Della Vedova report on the EU's fiscal policy is an ill-assorted compilation of fiscal affirmations and claims.
- (FR) Della Vedovas betänkande om skattepolitiken i EU är en osammanhängande sammanställning av försäkringar och krav på skattepolitikens område.
EnglishI want to make things quite clear: it was an ill-assorted majority that voted against the report in the Committee on Economic and Monetary Affairs.
En sak vill jag klargöra: det var en udda majoritet som röstade mot betänkandet i utskottet för ekonomi och valutafrågor.
EnglishOne or two millennia ago, when industry did not exist, were there not earthquakes, torrential rain and other assorted disasters?
För tusen eller två tusen år sedan, när det inte fans några fabriker, fanns det då inga jordbävningar, skyfall eller olika typer av katastrofer?
EnglishThe guidelines for the 2012 budget procedure consist of assorted individual sections drawn together under the headings 'economy' and 'consolidation'.
Riktlinjerna för 2012 års budgetförfarande består i utvalda enskilda avsnitt som sammanförts under rubrikerna ”ekonomi” och ”konsolidering”.
EnglishIn British prisons we have various assorted serial killers, rapists, child-murdering paedophiles, necrophiles and cannibals serving life sentences.
I brittiska fängelser sitter olika sorters fångar, t.ex. seriemördare, våldtäktsmän, pedofiler som har mördat barn, nekrofiler och kannibaler, och avtjänar livstid.
EnglishAttempts by Eurosceptics and assorted nationalists on the extreme right to set the national parliaments and the European Parliament against each other must be resisted.
Vi måste stå emot försök från europaskeptiker och diverse nationalister från extremhögern att sätta upp de nationella parlamenten och Europaparlamentet mot varandra.