"to assimilate with" - Svensk översättning

EN

"to assimilate with" på svenska

EN

to assimilate with {verb}

volume_up
to assimilate with

Användningsexempel för "to assimilate with" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is obvious that children who are only a few years old cannot assimilate a warning text.
Det är ju självklart att barn som är ett par år gamla inte kan ta till sig en varningstext.
EnglishNo-one is trying to regulate their status or to assimilate them.
Ingen försöker nu att reglera deras status eller att få dem att gå samman med varandra.
EnglishThe new civil servants will need to assimilate to the culture of the European civil service.
Dessa tjänstemän kommer från annorlunda kulturer och måste assimilera kulturen i EU:s förvaltning.
EnglishThe new civil servants will need to assimilate to the culture of the European civil service.
Dessa tjänstemän kommer från annorlunda kulturer och måste assimilera kulturen i EU: s förvaltning.
EnglishIn fact, enlargements demand that the Union be able to assimilate them and continue to function properly.
Utvidgningarna kräver att EU kan assimilera dem och fortfarande fungera på ett bra sätt.
EnglishIt will demonstrate a lack of ability to assimilate on its part.
Det kommer att visa att unionen är oförmögen till assimilation.
EnglishChange of perspective, prospects for accession, capacity to assimilate – that is precisely what it is all about.
Ändrade perspektiv, utsikter till anslutning, assimilationskapacitet – det är just vad det handlar om.
EnglishFor those who really want to ensure equal rights for all, must also assimilate these differences.
För den som verkligen vill se till att det finns lika rättigheter för alla, den måste också utjämna dessa skillnader.
EnglishThe second reason for opposing this resolution is that it attempts to assimilate the word 'right' with the term 'racist' .
Den andra invändningen är att man har en tendens att likställa begreppet " höger" med " rasist" .
EnglishWe should take special care of them and make sure there are concrete measures which they can assimilate easily.
Vi måste särskilt bemöda oss om dem och se till att konkreta åtgärder vidtas som de lätt kan tillgodogöra sig.
EnglishThe second reason for opposing this resolution is that it attempts to assimilate the word 'right ' with the term 'racist '.
Den andra invändningen är att man har en tendens att likställa begreppet " höger " med " rasist ".
EnglishIt is impossible either to deport or to assimilate several hundred thousand people, and so they must be given their EU rights.
Det är omöjligt att såväl utvisa som assimilera flera hundratusen personer, och de måste alltså få sina EU-rättigheter.
EnglishFor over 600 years, the Roma have either not wanted to or not been able to assimilate into society in the countries in which they live.
Under mer än 600 år har romerna antingen inte velat eller inte kunnat assimileras i samhället i de länder där de lever.
EnglishEfforts are also needed to assimilate or at least harmonise the different recovery powers of the various Member States.
Eftersträvansvärt vore också att utjämna eller i vart fall tillnärma de olikartade befogenheterna i de enskilda medlemsstaterna på indrivningsområdet.
EnglishInherent in the decision as to what is a criterion of capacity to assimilate is the potential source of dissent between us and the Commission.
I beslutet om vad som är ett kriterium för kapacitet att assimilera ingår den möjliga källan till meningsskiljaktigheter mellan oss och kommissionen.
EnglishIn order for immigrant groups to be integrated, they must show a greater desire for this to take place and make the necessary efforts to assimilate.
För att invandrargrupper skall kunna integreras måste de tydligare visa att detta är vad de önskar samt göra de nödvändiga ansträngningarna för att assimilera sig.
EnglishMany states are still following the old-fashioned French model and trying to assimilate those who have a language and culture different to that of the state.
Många stater följer fortfarande den gammalmodiga franska modellen och försöker assimilera de individer som har ett annat språk och en annan kultur än statens.
EnglishAlthough we in Europe are willing to accept those immigrants who are prepared to assimilate, we have to tell those who are not that they must go back to their countries of origin.
Även om vi i EU är villiga att ta emot de invandrare som är beredda att assimilera sig måste vi be dem som inte är det att återvända till sina ursprungsländer.
EnglishThe contributions from the social sciences and economics pertain, for instance, to the ability of industry (in terms of time, human resources and knowledge) to assimilate and adopt new knowledge.
Bidragen från samhällsvetenskap och ekonomi gäller till exempel forskning om industrins förmåga - i form av tid, personliga resurser och kunskaper - att ta till sig ny forskning.

Liknande översättningar för "to assimilate with" på svenska

with preposition
Swedish
to agree with verb
to deal with verb
to go with verb
to do with verb
to interfere with verb
to go along with verb
to come up with verb