"to assimilate" - Svensk översättning

EN

"to assimilate" på svenska

EN to assimilate
volume_up
[assimilated|assimilated] {verb}

The new civil servants will need to assimilate to the culture of the European civil service.
Dessa tjänstemän kommer från annorlunda kulturer och måste assimilera kulturen i EU: s förvaltning.
The new civil servants will need to assimilate to the culture of the European civil service.
Dessa tjänstemän kommer från annorlunda kulturer och måste assimilera kulturen i EU:s förvaltning.
In fact, enlargements demand that the Union be able to assimilate them and continue to function properly.
Utvidgningarna kräver att EU kan assimilera dem och fortfarande fungera på ett bra sätt.
to assimilate (även: to admit, to bring, to bring in, to get in)
to assimilate (även: to absorb, to annex, to embody, to engraft)
to assimilate (även: to incorporate)
The immigration that we have experienced first-hand is an immigration of people who cannot read or write, combined with religions and cultures that cannot be assimilated.
Den invandring som vi själva upplevt är en invandring av människor som inte kan läsa eller skriva, i kombination med religioner eller kulturer som inte kan införlivas.
to assimilate
We should take special care of them and make sure there are concrete measures which they can assimilate easily.
Vi måste särskilt bemöda oss om dem och se till att konkreta åtgärder vidtas som de lätt kan tillgodogöra sig.
Greece has succeeded in assimilating the lessons of the recent history of conflict in the Balkans and has proven, with peace and cooperation initiatives, to be a stabilising factor.
Grekland har lyckats tillgodogöra sig lärdomarna av konflikterna i Balkan under den senaste tiden och visat sig vara en stabiliserande faktor genom sina freds- och samarbetsinitiativ.
to assimilate
to assimilate
For over 600 years, the Roma have either not wanted to or not been able to assimilate into society in the countries in which they live.
Under mer än 600 år har romerna antingen inte velat eller inte kunnat assimileras i samhället i de länder där de lever.
He wants to see the huge numbers of foreigners already here being integrated, assimilated and absorbed into the employment process.
Han vill att det stora antal utlänningar som redan finns här ska integreras, assimileras och absorberas i sysselsättningsprocessen.
At the same time, however, learning the language of the host country and becoming locally assimilated must not mean abandoning their own cultural heritage.
Att de lär sig språket i värdlandet och assimileras i sin närmiljö behöver dock inte betyda att de överger sitt eget kulturarv.
to assimilate (även: to soak)
to assimilate
It is obvious that children who are only a few years old cannot assimilate a warning text.
Det är ju självklart att barn som är ett par år gamla inte kan ta till sig en varningstext.
The contributions from the social sciences and economics pertain, for instance, to the ability of industry (in terms of time, human resources and knowledge) to assimilate and adopt new knowledge.
Bidragen från samhällsvetenskap och ekonomi gäller till exempel forskning om industrins förmåga - i form av tid, personliga resurser och kunskaper - att ta till sig ny forskning.

Användningsexempel för "to assimilate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNo-one is trying to regulate their status or to assimilate them.
Ingen försöker nu att reglera deras status eller att få dem att gå samman med varandra.
EnglishIt will demonstrate a lack of ability to assimilate on its part.
Det kommer att visa att unionen är oförmögen till assimilation.
EnglishChange of perspective, prospects for accession, capacity to assimilate – that is precisely what it is all about.
Ändrade perspektiv, utsikter till anslutning, assimilationskapacitet – det är just vad det handlar om.
EnglishFor those who really want to ensure equal rights for all, must also assimilate these differences.
För den som verkligen vill se till att det finns lika rättigheter för alla, den måste också utjämna dessa skillnader.
EnglishThe second reason for opposing this resolution is that it attempts to assimilate the word 'right' with the term 'racist' .
Den andra invändningen är att man har en tendens att likställa begreppet " höger" med " rasist" .
EnglishThe second reason for opposing this resolution is that it attempts to assimilate the word 'right ' with the term 'racist '.
Den andra invändningen är att man har en tendens att likställa begreppet " höger " med " rasist ".
EnglishEfforts are also needed to assimilate or at least harmonise the different recovery powers of the various Member States.
Eftersträvansvärt vore också att utjämna eller i vart fall tillnärma de olikartade befogenheterna i de enskilda medlemsstaterna på indrivningsområdet.