EN

assiduous {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "assiduous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would also like to thank Mr Coelho for his assiduous and steady chairmanship.
Jag vill också tacka Carlos Coelho för hans outtröttliga och fasta ordförandeskap.
EnglishFinally, I would once again thank the Commissioner responsible for her assiduous work.
Än en gång och slutligen, tack till den ansvariga kommissionären för hennes ihärdiga arbete.
EnglishThe Commission should carry out this task in an assiduous and timely fashion.
Kommissionen bör genomföra denna uppgift på snarast möjligt.
EnglishMr Söderman has been most assiduous in executing his brief on behalf of the citizens of Europe.
Söderman har varit outtröttlig i sitt uppdrag för Europas medborgare.
EnglishI shall take your speech as an appeal for more assiduous attendance.
Jag uppfattar ert inlägg som en uppmaning till ökad arbetsiver.
EnglishI wish to thank my fellow MEP, Mrs Kauppi, for the typically assiduous and ambitious work she has done.
Jag vill tacka Kauppi för ett som vanligt ihärdigt och ambitiöst arbete.
EnglishHe has been one of the most assiduous ministers we have known.
Han har varit en av de mest flitiga ministrar som vi lärt känna.
EnglishMr President, I would like to start by thanking Commissioner Verheugen, who has been most assiduous in following the enlargement process.
Herr talman! Jag vill i första hand tacka kommissionsledamot Verheugen, som så noggrant har övervakat utvidgningsförfarandet.
EnglishWe in the Budgets Committee especially through the work of Mrs Dührkop, who has worked in a very assiduous way have tried to seek an agreement on these reports.
När vi når förlikning kan vi förhoppningsvis få ett samförstånd om alla betänkanden och inte bara om fem av sju.
EnglishHowever, in my opinion, for the time being, our task is to be assiduous in ensuring that these matters are respected in the European Union, at least.
Men jag tror att för tillfället måste vi lägga ner mycket energi på att se till att dessa regler åtminstone respekteras på europeisk nivå.
EnglishWe have had the great pleasure of debating with one of the more assiduous and intelligent European Affairs Ministers who has come before this House.
Vi har haft det stora nöjet att debattera med en av de mer outtröttliga och intelligenta ministrarna för Europafrågor som talat i denna kammare.
EnglishWe in the Budgets Committee especially through the work of Mrs Dührkop, who has worked in a very assiduous way have tried to seek an agreement on these reports.
Vi i budgetutskottet – särskilt tack vare Dührkop som har arbetat mycket ihärdigt – har försökt att nå en överenskommelse om dessa betänkanden.
EnglishMr President, on behalf of the European Parliamentary Labour Party, I would like to congratulate the rapporteur for the fair, open-minded and assiduous way in which he has carried out his task.
Herr talman! På Europaparlamentets Labourpartis vägnar vill jag gratulera föredraganden till det rättvisa, öppensinnade och outtröttliga sätt på vilket han har utfört sin uppgift.

Synonymer (engelska) till "assiduous":

assiduous
English
assiduity