"assets and liabilities" - Svensk översättning

EN

"assets and liabilities" på svenska

SV
EN

assets and liabilities {pluralis}

volume_up
1. ekonomi
assets and liabilities
volume_up
inkråm {neut.} [ovanl.]
A purchase of assets and liabilities means buying just the assets.
Köp av inkråm betyder köp av enbart tillgångar.
2. näringsliv
assets and liabilities
A purchase of assets and liabilities means buying just the assets.
Köp av inkråm betyder köp av enbart tillgångar.

Användningsexempel för "assets and liabilities" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAn alternative to purchasing assets and liabilities is to acquire a bankrupt estate.
Ett alternativ till att köpa inkråmet i ett företag är att köpa ett konkursbo.
EnglishAll types of company can acquire a business by purchasing its assets and liabilities.
Företag av alla former kan köpa ett företag genom att köpa inkråmet.
EnglishThe Commission shall also forward to them a financial statement of the Union's assets and liabilities.
Kommissionen skall till dem också överlämna en redovisning för unionens tillgångar och skulder.
EnglishA purchase of assets and liabilities means buying just the assets.
Köp av inkråm betyder köp av enbart tillgångar.
EnglishThe content (assets and liabilities) of a sole trader business or a partnership can be transferred to a purchaser.
Innehållet (inkråmet) i en enskild näringsverksamhet eller ett handelsbolag kan överlåtas till en köpare.
EnglishIt seems ridiculous that the EU has assets or liabilities in the Member States of which we have no details.
Det är skrattretande att EU har tillgångar eller skyldigheter i medlemsstaterna om vilka vi inte har några detaljer.
EnglishWith an assets and liabilities deal, it is easier to gain an overview of what you are buying and what liabilities this may entail.
Vid en inkråmsaffär är det lättare att överblicka vad du köper och vilka skyldigheter det kan tänkas medföra.
EnglishAn assets and liabilities deal may cover all or only selected parts of the assets, such as inventories, equipment, customer lists or trademarks.
En inkråmsaffär kan omfatta alla eller utvalda delar av tillgångarna, till exempel varulager, utrustning, kundregister eller varumärke.
EnglishYear in, year out, the Court of Auditors confirms to us that the accounts accurately reflect the receipts, outgoings, assets and liabilities as at the end of the year.
År efter år bekräftar revisionsrätten att våra räkenskaper korrekt återspeglar intäkter, utgifter samt tillgångar och skulder vid slutet av året.
EnglishThis regulation seeks to impose on the Member States a requirement to forward quarterly data concerning financial transactions and financial assets and liabilities in the general government sector.
Det avser vidare ett undantag på två år för den regering vars ” nationella statistiska system kräver väsentliga anpassningar ”.
EnglishAn assets and liabilities deal means that equipment, machinery, stock, orders, the register of customers, patents, trademarks etc., are transferred to another company in return for payment.
En inkråmsaffär innebär att utrustning, maskiner, lager, order, kundregister, patent, varumärke etc. överlåts mot en ersättning till ett annat bolag.
EnglishThe first rule when purchasing a business is to thoroughly examine the company you wish to buy, particularly if it is a limited company you are acquiring, and not just its assets and liabilities.
Huvudregeln vid köp av företag är att noggrant undersöka företaget som du vill köpa, särskilt om det är ett aktiebolag och inte enbart inkråmet du köper.
EnglishRECALLING that all assets and liabilities of the European Coal and Steel Community, as they existed on 23 July 2002, were transferred to the European Community on 24 July 2002;
SOM ERINRAR om att Europeiska kol - och stålgemenskapens alla tillgångar och skulder per den 23 juli 2002 har överförts till Europeiska gemenskapen från och med den 24 juli 2002,

Liknande översättningar för "assets and liabilities" på svenska

and konjunktion
Swedish
liabilities substantiv
assets substantiv