"assessor" - Svensk översättning

EN

"assessor" på svenska

volume_up
assessor {substantiv}
SV

"assessor" på engelska

EN

assessor {substantiv}

volume_up
1. allmänt
2. juridik
assessor
3. försäkring
4. brittisk engelska
assessor (även: judge)
Each Commissioner should have to justify the appointments by publishing details of the individual's qualification for the job to an independent assessor.
Varje kommissionär måste motivera anställningarna genom att offentliggöra uppgifter om personernas kvalifikationer för arbetet för en oberoende bedömare.
5. utbildning, brittisk engelska
We need proper research centres to be set up to ensure that the real effects of this kind of non-ionizing radiation are properly examined by independent assessors.
Vi behöver upprätta riktiga forskningscentra för att garantera att de verkliga effekterna av denna typ av icke-joniserande strålning undersöks på ett riktigt sätt av oberoende utvärderare.
SV

assessor {utrum}

volume_up
1. juridik
assessor

Användningsexempel för "assessor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEach Commissioner should have to justify the appointments by publishing details of the individual's qualification for the job to an independent assessor.
Varje kommissionär måste motivera anställningarna genom att offentliggöra uppgifter om personernas kvalifikationer för arbetet för en oberoende bedömare.
EnglishWhenever there was new science and new evidence, this was taken into account and we asked EFSA, which again is the risk assessor of the European Union, to take them into account.
Så fort det fanns nya forskningsrön och nya belägg uppmärksammades de och vi bad EFSA, som alltså är EU:s riskbedömare, att beakta dem.

Synonymer (engelska) till "assessor":

assessor