EN

asserted {perfektparticip}

volume_up
asserted
The Swedish Presidency has asserted that the special rules concerning sensitive documents will only cover documents concerning foreign and security policy.
Det svenska ordförandeskapet har bedyrat att specialreglerna om känsliga handlingar bara skall omfatta dokument som rör utrikes- och säkerhetspolitik.

Användningsexempel för "asserted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet us restore the kinds of values that we asserted in the first reading position.
Låt oss återgå till de värden vi hävdade i vår ståndpunkt under den första behandlingen.
EnglishAnd I am afraid that the neutrality the Commissioner asserted does not exist.
Jag är rädd för att den neutralitet som kommissionären nämnde inte finns.
EnglishThis means that Ukrainian development is not advancing as quickly as is always asserted.
Det innebär att Ukrainas utveckling inte går framåt så snabbt som man alltid påstår.
EnglishThe European Union asserted itself as an incorruptible negotiating partner and mediator.
Europeiska unionen har gjort sig gällande som en ofrånkomlig samtalspart och medlare.
EnglishIn this context, it is often wrongly asserted that we are dependent on our large neighbour.
I detta sammanhang nämns det ofta felaktigt att vi är beroende av vår stora granne.
EnglishThe Iranian regime asserted that respect for human rights is guaranteed there.
Den iranska regimen försäkrade att respekten för de mänskliga rättigheterna garanteras i Iran.
EnglishBut international legal personality cannot simply be asserted unilaterally.
Man kan dock inte ensidigt besluta att man skall anta formen internationell juridisk person.
EnglishIt is asserted without a shred of evidence that EMU has strengthened the European economy.
Det påstås utan skymten av bevis att EMU har förstärkt Europas ekonomi.
EnglishWe were supporting the people of Ukraine as they asserted their right to express their will freely.
Vi stödde det ukrainska folket i deras krav på att få uttrycka sin åsikt fritt.
EnglishSome even asserted that such a reference would jeopardise the Charter's proclamation.
Vissa hävdade t.o.m. att en sådan hänvisning skulle ifrågasätta ett tillkännagivande av stadgan.
EnglishWell, such a specific mandate has not been adequately asserted.
Att mandatet skulle vara klart och tydligt har inte framhävts tillräckligt.
EnglishIt is therefore allowing a right to be denied which is actually being asserted everywhere else.
Kommissionen accepterar alltså detta förnekande av en rätt som man proklamerar överallt.
EnglishThe EU-wide access to consumers to these choices must be asserted.
Europas konsumenter måste garanteras möjlighet att göra dessa val.
English(Applause) It is asserted that discoveries would be patented under the Directive.
(Applåder) Det påstås att här patenteras upptäckter.
EnglishIt has been incorrectly asserted that this opinion is shared by the lead committee, but that is not so.
Denna uppfattning delades dock inte av det ansvariga utskottet som någon felaktigt hävdat.
EnglishParliament has asserted itself against the Council once again.
Parlamentet har än en gång fått sin vilja igenom gentemot rådet.
EnglishIt will no doubt be asserted in the course of this debate that this Directive will obstruct research.
Under debattens gång kommer man säkert att påstå att forskningen hindras i och med denna riktlinje.
EnglishIt is asserted that treatments will be patented in the future.
Det påstås att i framtiden kommer terapier att patenteras.
EnglishIt is asserted that parts of the human body would be patented.
Det påstås att delar av människokroppen skulle patenteras.
EnglishNow it is being asserted that the blame lies with speculators.
Nu påstås det att det är spekulanterna som bär skulden.

Synonymer (engelska) till "assertion":

assertion
asserting
assertiveness