"assent" - Svensk översättning

EN

"assent" på svenska

volume_up
assent {substantiv}
EN

assent {substantiv}

volume_up
1. allmänt
assent (även: approval, consent)
(Parliament gave its assent to changing the order of the votes)
(Parlamentet gav sitt samtycke till ändringen av turordningen för omröstningarna.)
This requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.
Det senare kräver samtycke från Europaparlamentet snarare än endast samråd.
There exists a special clause which requires Parliament's assent in two cases.
Det finns en särskild klausul, som kräver parlamentets samtycke i två fall.
Initiating Lomé cooperation requires assent from the European Parliament.
Det krävs bifall från Europaparlamentet för att starta ett Lomésamarbete.
We do not have a legal leg to stand on to enforce this assent from the Council.
Vi har inget rättsligt stöd för att avtvinga rådet detta bifall.
Mr President, you will understand that we cannot assent to the present resolution as it stands.
Som ni förstår kan vi inte ge vårt bifall till den föreliggande resolutionen i denna form.
So we are calling for Parliament's assent and a qualified majority decision.
Vi ber om instämmande från parlamentet och ett beslut med kvalificerad majoritet.
It has to be better for decisions to be taken by a qualified majority in the Council, with Parliament's assent.
Ett steg framåt måste vara att beslutsprocessen med kvalificerad majoritet sker i rådet med instämmande från parlamentet.
The committee demands assent for the suspension of cooperation under Lomé, alongside that for its initiation.
Utskottet för utrikesfrågor vill förutom instämmande vid ikraftträdandet, också ha instämmande vid uppskjutande av samarbetet i Lomésammanhang.
2. näringsliv
assent (även: consent)
(Parliament gave its assent to changing the order of the votes)
(Parlamentet gav sitt samtycke till ändringen av turordningen för omröstningarna.)
This requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.
Det senare kräver samtycke från Europaparlamentet snarare än endast samråd.
There exists a special clause which requires Parliament's assent in two cases.
Det finns en särskild klausul, som kräver parlamentets samtycke i två fall.

Användningsexempel för "assent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(Parliament approved the recommendation and thereby gave its assent to the text)
(Parlamentet godkände rekommendationen och avgav med den sitt yttrande om texten.)
EnglishSo we are calling for Parliament's assent and a qualified majority decision.
Vi ber om instämmande från parlamentet och ett beslut med kvalificerad majoritet.
EnglishUntil that time there is simply no question of us being able to assent to it.
Tills dess kommer det helt enkelt inte på tal att vi skall kunna instämma med det.
EnglishThere exists a special clause which requires Parliament' s assent in two cases.
Det finns en särskild klausul, som kräver parlamentets samtycke i två fall.
EnglishThere exists a special clause which requires Parliament's assent in two cases.
Det finns en särskild klausul, som kräver parlamentets samtycke i två fall.
EnglishThe adoption procedure referred to in Article 190 is not the assent procedure.
Förfarandet för godkännande som tas upp i artikel 190 är inte ett samtyckesförfarande.
EnglishThis is an assent procedure and not an opinion procedure as provided for in the Treaty.
Det är ett samtyckesförfarande och inte ett yttrande som fördraget föreskriver.
EnglishThis requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.
Det senare kräver samtycke från Europaparlamentet snarare än endast samråd.
EnglishToday, you have, I believe, decided to give your assent to the accession of Romania.
Jag tror att ni i dag har beslutat att samtycka till Rumäniens anslutning.
EnglishI have to obtain the assent of Parliament before putting Amendment No 70 to the vote.
Jag måste få kammarens samtycke innan jag låter ändringsförslag 70 gå till omröstning.
EnglishWe hope that Parliament will give its assent to the protocol as soon as possible.
Vi hoppas att parlamentet så snart som möjligt kommer att ge sitt samtycke till protokollet.
EnglishAt the same time as we gave our assent, we expressed four expectations.
I samband med godkännandet formulerade vi våra förväntningar i fyra punkter.
EnglishWith the best will in the world this cannot be described as an assent procedure.
Det kan man inte med bästa vilja kalla ett medbeslutandeförfarande.
EnglishInitiating Lomé cooperation requires assent from the European Parliament.
Det krävs bifall från Europaparlamentet för att starta ett Lomésamarbete.
EnglishWe must send out a positive political message by giving our assent.
Vi måste således sända en positiv politisk signal genom att ge detta samtycke.
English(Parliament gave its assent to the application of the oral amendment)
(Kammaren gav sitt samtycke till att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas.)
EnglishWith this in mind, I would urge you to give your assent. Thank you very much.
Således ber jag om ert samtycke och ber att få tacka så hjärtligt.
EnglishAfter all, Parliament's assent was needed for the Lomé Convention to come into force.
Samtycke från Europaparlamentet är ju också nödvändigt för Lomékonventionens ikraftträdande.
EnglishGiving the European Parliament a right of assent for treaty amendments must be rejected.
Att Europaparlamentet skulle ges samtyckesrätt vid fördragsändringar måste tillbakavisas.
EnglishI did not vote for assent because I want enlargement to succeed.
Jag röstade inte för samtycket eftersom jag ville att utvidgningen skulle lyckas.

Synonymer (engelska) till "assent":

assent