EN assaulted
volume_up
{adjektiv}

assaulted
On 1 September the journalist Tai Hamid was dragged from his car and assaulted.
Den 1 september slets journalisten Tai Hamid ur sin bil och misshandlades.

Användningsexempel för "assaulted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOn 1 September the journalist Tai Hamid was dragged from his car and assaulted.
Den 1 september slets journalisten Tai Hamid ur sin bil och misshandlades.
EnglishHe has received death threats and been assaulted, imprisoned, beaten and tortured.
Han har fått dödshot, misshandlats, fängslats, blivit slagen och torterad.
EnglishAs we debate these extremely serious matters, women are being assaulted.
Under tiden vi diskuterar dessa oerhört allvarliga frågor attackeras kvinnor.
EnglishThey were set upon by the police and the prisoners were violently assaulted.
De attackerades av polisen medan fångarna utsattes för våld.
EnglishMr Pike, a lorry driver in my constituency, was recently assaulted by his employer in the Netherlands.
Herr Pike, en lastbilsförare i min valkrets, anfölls nyligen av sin arbetsgivare i Nederländerna.
EnglishAccording to the United Nations, nearly 4 million women and children are being abused or sexually assaulted.
Oundvikligen ser vi också hur människohandeln blir allt mer spridd.
EnglishTwo of the victims were assaulted and grappled with the robber.
Två offer överfölls, och de brottades med rånaren.
EnglishAccording to the United Nations, nearly 4 million women and children are being abused or sexually assaulted.
Enligt Förenta nationerna blir nästan 4 miljoner kvinnor och barn utnyttjade eller sexuellt angripna.
EnglishAny of these clowns the one who might have assaulted Mr. Guber?
Kan det vara nån av dessa som trakaserade Mr.
EnglishTwo researchers belonging to the Independence and Democracy Group were physically assaulted – one was kicked and punched.
Två forskare som tillhör gruppen Självständighet/Demokrati överfölls fysiskt – en blev sparkad och slagen.
EnglishBetween 1998 and 1999, loyalists assaulted and shot 123 people, while republicans assaulted and shot 93 people.
Mellan 1998 och 1999 överföll och sköt lojalisterna 123 personer, medan republikanerna överföll och sköt 93 personer.
EnglishHe had already been assaulted on 11 December when he was violently attacked whilst on his way to visit his lawyer.
Redan den 11 december attackerades han på gatan, där han blev slagen på ett barbariskt sätt när han var på väg till sin advokat.
EnglishWhen an usher is physically assaulted here, when an usher is punched here, only one thing is possible: the Member who has done this must be identified!
När en vaktmästare angrips fysiskt här, när en vaktmästare blir slagen här finns det bara en sak man kan göra: Den ledamot som gjort detta måste identifieras!
EnglishThe Mari language is excluded from the public sphere, education and the media and Mari activists are harassed, assaulted and forced to leave Mari El.
Det mariska språket är utestängt från den offentliga sfären, utbildningen och medierna. Mariska aktivister trakasseras, misshandlas och tvingas att lämna Mari El.
EnglishYou will be aware that your employees assaulted two of our employees – that is, employees of the United Kingdom Independence Party – this morning, causing bodily injury.
Ni vet säkert att era anställda i förmiddags överföll två av våra anställda, det vill säga anställda inom UK Independence Party, med kroppsskada som följd.
EnglishI know from my own constituency of a lorry driver who was assaulted by his employers in the Netherlands and found himself unable to take them to court to gain access to justice.
Från min egen valkrets känner jag till en långtradarchaufför som angreps av sina arbetsgivare i Nederländerna och upptäckte att han inte kunde dra dem inför domstol för att få rättvisa.
EnglishIf we must be critical, we must go back much further, as before the, before the, unfortunately, the European coastlines had been polluted, assaulted, by a series of dreadful accidents.
Om vi måste vara kritiska tvingas vi gå mycket längre tillbaka, eftersom de europeiska kusterna tyvärr hade förorenats, angripits, av en rad hemska olyckor före ” Prestige ”, före ” Erika ”.