"assassination" - Svensk översättning

EN

"assassination" på svenska

volume_up
assassin {substantiv}

EN assassination
volume_up
{substantiv}

assassination
Jag fördömer starkt detta lönnmord.
Angående: Lönnmord på Sri Lanka
It has a history of political assassination, blowing up the South Korean cabinet in Rangoon a few years back.
Landet har en historia av politiska lönnmord; för några år sedan sprängdes det sydkoreanska kabinettet i Rangoon i luften.
assassination (även: backbiting, defamation, mudslinging, slander)
volume_up
förtal {neut.}
The report in its original form was more like the description of the Merovingian dynasty as despotism tempered by assassination.
I sin ursprungliga utformning liknade betänkandet mer en beskrivning av den merovingiska dynastin, som despotism ansatt av förtal.
assassination
volume_up
nedsvärtning {utr.} [bild.]

Synonymer (engelska) till "assassination":

assassination
assassin

Användningsexempel för "assassination" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSome players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Vissa aktörer försöker använda mordet på Benazir Bhutto för sina egna syften.
EnglishSyria must of course cooperate on the investigation into the assassination of Hariri.
Syrien måste givetvis samarbeta i utredningen kring mordet på Rafik Hariri.
EnglishWe have just learnt of the assassination in Belgrade of Prime Minister Djindjic.
Vi har just fått veta att premiärminister Djindjic mördats i Belgrad.
EnglishThe abhorrent assassination of Benazir Bhutto is proof of this, if it was required.
Det avskyvärda mordet på Benazir Bhutto är ett bevis på detta, om detta nu var nödvändigt.
EnglishWith regard to this targeted assassination campaign unleashed in the Middle East:
Mot bakgrund av denna serie selektiva mord som har begåtts i Främre Asien undrar jag följande:
EnglishThis assassination underlines the growing radicalisation of Pakistani society.
Detta mord är ett tydligt tecken på den ökande radikaliseringen av det pakistanska samhället.
EnglishThe assassination of Mr Djindji? has yet again made that abundantly clear to us.
Attentatet på Djindjic har bara än en gång tydligt visat detta.
EnglishThe same applies to the assassination of the Dutch film maker Theo Van Gogh.
Samma sak gäller mordet på den nederländska filmaren Theo van Gogh.
EnglishSituation in Pakistan following the assassination of Benazir Bhutto (debate)
Situationen i Pakistan efter mordet på Benazir Bhutto (debatt)
EnglishVlad Cubreacov told me about assassination attempts to which he had earlier been subjected.
Vlad Cubreacov berättade för mig om attentatförsök som han tidigare hade blivit utsatt för.
EnglishMr Prodi has described the assassination of the Hamas leader as an illegal and irresponsible act.
Romano Prodi har beskrivit mordet på Hamasledaren som ett olagligt och oansvarigt dåd.
EnglishThe assassination of Maksharip Aushev highlights the brutality that unfortunately meets protest.
Genom mordet på Maksharip Aushev framhävs den brutalitet som protester tyvärr bemöts med.
EnglishWe call for the immediate unmasking of those guilty of the assassination attempt against Akin Birdal.
Vi kräver att de som är skyldiga till mordförsöket på Akin Birdal omedelbart avslöjas.
EnglishCome Alexander, we are still not really sure if it was persian gold behind the assassination.
Vi är inte säkra att Perserna var inblandade i mordet på din far.
EnglishThe assassination, like any assassination, is to be condemned completely.
Attentatet skall som alla andra attentat absolut fördömas.
EnglishI understand that the assassination was ordered by the regime in Burma.
Jag har hört att mordet var beställt av regimen i Burma.
EnglishThat is a form of character assassination that we can well do without.
Det är ett slags ärekränkning som vi bör bespara oss här.
EnglishIt was in Sarajevo that the assassination that sparked off the First World War in 1914 was carried out.
Det var i Sarajevo som det mord utfördes vilket gav gnistan till första världskriget 1914.
EnglishThis assassination must certainly be fully investigated and there must be an international inquiry.
Detta mord måste utan tvekan undersökas i grunden, och en internationell utredning måste göras.
EnglishFrom this perspective, the assassination of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer, is a classic example.
Ur detta perspektiv är mordet på Punjabs guvernör, Salmaan Taseer, ett klassiskt exempel.