EN

to aspire [aspired|aspired] {verb}

volume_up
Firstly, any citizen can legitimately aspire to free and fair elections.
För det första har alla medborgare rätt att sträva efter fria och rättvisa val.
The EU must also aspire to broadly based cooperation with Russia in the area of the environment.
EU måste också sträva efter ett brett samarbete med Ryssland på miljöområdet.
We have to aspire to the establishment of the highest quality of e-businesses in Europe.
Vi måste sträva efter ett upprättande av e-handelsföretag av högsta kvalitet i Europa.
to aspire (även: to aspirate)
It must also be made possible for women to aspire to the highest academic posts.
Det måste också bli möjligt för kvinnor att aspirera på de högsta akademiska posterna.
How can someone who has failed in his own country now aspire to be in charge of supervision in Europe?
Hur kan någon som har misslyckats i sitt eget land nu aspirera på att få ansvar för tillsynen i EU?
A lot of work needs to be done before we can aspire to earning the headline of being a development round.
Mycket återstår att göra innan vi kan aspirera på att vinna rubriker för att utgöra en utvecklingsrunda.

Användningsexempel för "to aspire" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt must also be made possible for women to aspire to the highest academic posts.
Det måste också bli möjligt för kvinnor att aspirera på de högsta akademiska posterna.
EnglishFirstly, any citizen can legitimately aspire to free and fair elections.
För det första har alla medborgare rätt att sträva efter fria och rättvisa val.
EnglishWe have to aspire to the establishment of the highest quality of e-businesses in Europe.
Europeiska företag måste hålla jämna steg och lösningen på detta är förtroende.
EnglishFinally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.
Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.
EnglishFinally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.
Till sist vill jag bli talman för en framstående och viktig EU-institution.
EnglishThis is the awakening of fundamental values to which we all aspire.
Detta är de grundläggande värderingarnas uppvaknande, som vi alla strävar efter.
EnglishEmerging and developing countries quite rightly aspire to a more appropriate representation.
Tillväxtländer och utvecklingsländer vill med all rätt vara bättre representerade.
EnglishWe have to aspire to the establishment of the highest quality of e-businesses in Europe.
Vi måste sträva efter ett upprättande av e-handelsföretag av högsta kvalitet i Europa.
EnglishIn this new enlarged Europe, Scotland must surely aspire to more than that.
I detta nya utvidgade Europa måste Skottland ha högre ambitioner än så.
EnglishThey are therefore surprisingly close to the organic ideal that we aspire to here.
De befinner sig alltså förbluffande nära det ekologiska ideal som man även här strävar efter.
EnglishFinally, they aspire to the proclamation of a true and genuine independent State.
Kort sagt, de strävar efter att en verklig oberoende stat utropas.
EnglishThe proposal for a directive does not aspire to solve all problems.
Förslaget till direktiv har inte som ambition att avhjälpa alla problem i världen.
EnglishIf we want a society free of violence, which is what we all aspire to, we must invest in it.
Om vi vill ha ett samhälle utan våld, vilket vi alla vill, måste vi investera i det.
EnglishHowever, the other countries who aspire to membership must not be excluded from the process.
De övriga länder som önskar bli medlemmar får emellertid inte uteslutas ur processen.
EnglishThe EU must also aspire to broadly based cooperation with Russia in the area of the environment.
EU måste också sträva efter ett brett samarbete med Ryssland på miljöområdet.
EnglishIs it not sufficient that that is what ten million citizens aspire to?
Räcker det inte att det är vad tio miljoner medborgare strävar efter?
EnglishIn many areas, this will be the key to the success to which they and all of us aspire.
På många områden kommer detta att vara nyckeln till den framgång som både de och vi strävar efter.
EnglishWe will certainly have to aspire to it in the course of further consultation.
Vi måste förvisso eftersträva det vid de kommande samråden.
EnglishAs legislators, we have to aspire to accuracy and precision.
Uppdelningen mellan den gamla och den nya unionen blir allt mer markerad.
EnglishI do not know, Mr Chichester, whether you aspire to the office of President of the European Parliament.
Herr Chichester, jag vet inte om ni aspirerar på ämbetet som talman i Europaparlamentet.

Synonymer (engelska) till "aspirate":

aspirate
aspiration
aspiring