"aspirational" - Svensk översättning


Menade du aspiration
EN

"aspirational" på svenska

EN aspirational
volume_up
{adjektiv}

aspirational

Användningsexempel för "aspirational" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSome brands are aspirational, and certainly the packaging is incredibly provocative.
Märkena är driftiga och förpackningarna är otroligt utmanande.
EnglishIt seems to me that the Commission figures are aspirational.
Jag tycker att det verkar som om kommissionens siffror är eftersträvansvärda.
EnglishIt sees much of this legislation as aspirational.
Kommissionen betraktar en stor del av denna lagstiftning som målsättningar.
EnglishIt is aspirational for the future to deliver the consumer confidence that we really need to make the market work.
Det är lovande inför framtiden att ge konsumenterna det förtroende som verkligen behövs för att marknaden skall fungera.
EnglishThis is an aspirational graph.
EnglishWe all accept that Mr Cashman’s excellent report is still and I do not mean to denigrate it - an aspirational report.
Vi inser alla att Michael Cashmans utmärkta betänkande trots allt är – och det säger jag inte för att racka ned på det – ett betänkande med ambitioner.
EnglishWhat they discovered was that in our Netflix queues there's this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves.
Vad de upptäckte var att i våra Netflix-köer pågår en episk kamp mellan vårt framtida strävande jag och vår mer impulsiva jag i nuet.
EnglishHowever, like several of the rather aspirational articles in the Treaties, Article 191, the article referred to, lacks a certain operational content.
Liksom flera av de ganska högt strävande artiklarna i fördragen saknar dock artikel 191, den artikel som hänvisats till, ett bestämt verksamt innehåll.