"aspiration" - Svensk översättning

EN

"aspiration" på svenska

volume_up
aspiration {substantiv}
volume_up
aspirate {substantiv}
SV

"aspiration" på engelska

EN

aspiration {substantiv}

volume_up
aspiration (även: pursuit, tendency)
Certainly, what is happening does not reflect the European aspiration to unity.
Det som händer speglar förvisso inte den europeiska strävan efter gemenskap.
Our aspiration is to continually seek out projects that provide better service to users.
Strävan är att kontinuerligt söka projekt som ger förbättrad service till användare.
On the one hand there is Turkey’s legitimate aspiration to join the European Union.
Å ena sidan finns Turkiets berättigade strävan att bli medlem i Europeiska unionen.
aspiration
I trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
Jag hoppas att vi inte överger det burmesiska folkets längtan; det får vi helt enkelt inte göra.
The regime has to listen to the people's aspirations for openness and democracy.
Regimen måste lyssna till människornas längtan efter öppenhet och demokrati.
At what point are small countries asked to sacrifice their aspirations for liberty?
I vilken omfattning ska små länder offra sin längtan efter frihet?
aspiration
SV

aspiration {utrum}

volume_up

Användningsexempel för "aspiration" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishParliament’s repeated aspiration to be given codecision powers is well justified.
Parlamentets upprepade anspråk på medbeslutandebefogenheter är välmotiverat.
EnglishCertainly, what is happening does not reflect the European aspiration to unity.
Det som händer speglar förvisso inte den europeiska strävan efter gemenskap.
EnglishOn the one hand there is Turkey’s legitimate aspiration to join the European Union.
Å ena sidan finns Turkiets berättigade strävan att bli medlem i Europeiska unionen.
EnglishAll that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.
Allt vi ber om är att rådet tar ställning till denna strävan så snart som möjligt.
EnglishParliament ’ s repeated aspiration to be given codecision powers is well justified.
Parlamentets upprepade anspråk på medbeslutandebefogenheter är välmotiverat.
EnglishThis truly ambitious aspiration is served by the proposed second programme.
Detta verkligt ambitiösa mål återspeglas i det föreslagna andra programmet.
EnglishOur aspiration, however, was to go further and make it easier to achieve the desired aim.
Vårt mål var dock att gå längre och att göra det lättare att nå det önskade syftet.
EnglishOur aspiration is to continually seek out projects that provide better service to users.
Strävan är att kontinuerligt söka projekt som ger förbättrad service till användare.
EnglishWe would very much like to see this aspiration being reflected in your decisions.
Vi skulle mycket gärna vilja att denna strävan speglas i era beslut.
EnglishIt corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
Det står i samband med folks djupa önskan om rättvisa i vår ekonomi.
EnglishThey maintain that this dream consists of a common aspiration to flourish and live in peace.
De menar att den här drömmen består i en gemensam strävan att blomstra och leva i fred.
English(ES) Mr President, Commissioner, I share this House's aspiration.
(ES) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag delar parlamentets ambitioner.
EnglishOn this condition, perhaps the aspiration of 3% of GDP to be devoted to R&D will become a reality?
Då kanske föresatsen om att 3 procent av BNP ska satsas på FoU kan bli verklighet?
EnglishIn it, peace is a vague aspiration, not a repudiation of war.
Vi måste befria oss från den här bördan för att kunna bygga framtidens Europa.
EnglishI trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
Jag hoppas att vi inte överger det burmesiska folkets längtan; det får vi helt enkelt inte göra.
EnglishFor many years enlargement has been a mere aspiration; soon it will be realised.
I många år har utvidgningen bara varit något vi strävat efter, men nu kommer den snart att förverkligas.
EnglishMoreover, the level of aspiration must be that we implement the decisions that have already been taken.
Dessutom måste vår ambition vara att genomföra de beslut som redan har tagits.
EnglishI note that this aspiration was not given due attention during the conciliation procedure.
Jag kan konstatera att denna önskan inte fått den uppmärksamhet den förtjänar vid förlikningen.
EnglishIraq is, of course, still some way from achieving that aspiration.
Irak har självklart fortfarande en bit kvar till att uppnå det målet.
EnglishThis, also, is an unrealistic aspiration - society cannot deliver this.
Det kan inte vara på allvar, och samhället klarar inte av detta.

Synonymer (engelska) till "aspiration":

aspiration
aspirate
aspiring