"asphyxiation" - Svensk översättning

EN

"asphyxiation" på svenska

EN

asphyxiation {substantiv}

volume_up
1. medicinvetenskap
asphyxiation (även: asphyxia)
Mobile cranes and truck jibs are used for public hangings and, as there is no drop, this subjects the person being executed to a slow, painful death by asphyxiation.
Mobilkranar och bilkranar används för offentliga hängningar, vilket innebär att de som avrättas långsamt och smärtfullt dör av kvävning eftersom deras kroppar inte faller ned.
Furthermore, the provisions aimed at eliminating the risk of toys and their parts causing asphyxiation by strangulation or suffocation have been clarified and enhanced.
Dessutom, de bestämmelser som syftar till att undanröja risken med leksaker och leksaksdelar som orsakar andningsstillestånd genom strypning eller kvävning har förtydligats och förbättrats.

Användningsexempel för "asphyxiation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe are witnessing the slow asphyxiation of a once open and liberal polity.
Vi bevittnar hur en stat som en gång var öppen och liberal nu kvävs långsamt.
EnglishFourteen Kurds died of asphyxiation in the hold of a burning ship in Patras.
Fjorton kurder kvävdes i lastrummet till en färja i brand i Patras.
EnglishMobile cranes and truck jibs are used for public hangings and, as there is no drop, this subjects the person being executed to a slow, painful death by asphyxiation.
Mobilkranar och bilkranar används för offentliga hängningar, vilket innebär att de som avrättas långsamt och smärtfullt dör av kvävning eftersom deras kroppar inte faller ned.
EnglishFurthermore, the provisions aimed at eliminating the risk of toys and their parts causing asphyxiation by strangulation or suffocation have been clarified and enhanced.
Dessutom, de bestämmelser som syftar till att undanröja risken med leksaker och leksaksdelar som orsakar andningsstillestånd genom strypning eller kvävning har förtydligats och förbättrats.

Synonymer (engelska) till "asphyxiation":

asphyxiation