"to ask oneself" - Svensk översättning

EN

"to ask oneself" på svenska

EN

to ask oneself {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to ask oneself" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is thus reasonable to ask oneself the following question: will there be any benefit to employment at all?
Man kan mycket passande ställa sig frågan: Kommer detta överhuvudtaget att gagna sysselsättningen?
EnglishThis will be an extremely painful process, and one can ask oneself whether it would all that useful right now.
Det kommer att bli en extremt jobbig process som man kan undra om den just nu är värd att genomföras.
EnglishI have learnt that when discussing these types of reforms one ought to ask oneself: Where is the beef?
Jag har lärt mig att när man diskuterar reformer av detta slag bör man börja med att ställa sig frågan: Where is the beef?
EnglishOne could ask oneself whether that is because she considers that the level we are now proposing as a Parliament is too low.
Jag skulle kunna fråga mig om det är för att hon tycker att nivån som vi som parlament nu föreslår är för låg.
EnglishThe first question one might ask oneself is whether, in Parliament's view, this is the best proposal that can be achieved.
Den första frågan som man kan ställa sig är om detta enligt parlamentets åsikt är det bästa förslag som kan uppnås.
EnglishThe first question one might ask oneself is whether, in Parliament' s view, this is the best proposal that can be achieved.
Den första frågan som man kan ställa sig är om detta enligt parlamentets åsikt är det bästa förslag som kan uppnås.
EnglishSo then, when we ask oneself how to nurture the condition for happiness, the inner conditions, and which are those which will undermine happiness.
Så när vi frågar oss själva hur vi ska nära förutsättningarna för lycka, de inre förhållandena, och vilka som kommer att undergräva lyckan.
EnglishWe had a major argument about how this was to be funded, that being crucial when it comes to making things safe, only then to ask oneself who is meant to come up with the necessary money.
Vi hade en stor dispyt om hur detta skulle finansieras – vilket är avgörande för att uppnå säkerhet – bara för att sedan fråga oss vem som ska stå för kostnaderna.
EnglishOne has to ask oneself if we have got our priorities right when we choose one-sidedly to support energy development and do not at the same time at least help the starving people of North Korea.
Vi måste absolut fråga oss själva om vi prioriterar på rätt sätt, när vi ensidigt väljer att stödja energiuppbyggnaden och inte samtidigt på minsta sätt hjälper de svältande människorna i Nordkorea.

Liknande översättningar för "to ask oneself" på svenska

oneself pronomen
to brace oneself verb
to feel oneself verb
turn in on oneself
to enjoy oneself verb
to forget oneself verb
turn in upon oneself
to hide oneself verb
Swedish
to conduct oneself verb
to exert oneself verb
to help oneself verb
to prepare oneself verb
to devote oneself verb
Swedish
to cut oneself verb
Swedish
Lär dig andra ord