"to ask about" - Svensk översättning

EN

"to ask about" på svenska

EN

to ask about {verb}

volume_up
to ask about
Allow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Låt mig då utnyttja detta speciella sammanhang och fråga om den rättsliga grunden.
I took advantage of the occasion to ask about the occupancy rate of Parliament’ s buildings.
Jag tog tillfället i akt att fråga om utnyttjandegraden av parlamentets byggnader.
   Mr President, I should like to ask about the matter of software.
Jag vill ställa en fråga om mjukvara.

Användningsexempel för "to ask about" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Låt mig då utnyttja detta speciella sammanhang och fråga om den rättsliga grunden.
English» ALMI Företagspartner AB: visit your local office and ask about the Export Loan.
» ALMI Företagspartner AB: gå till ditt lokala kontor och fråga efter Exportlånet!
English   – Madam President, I should like to ask the Commissioner something about Georgia.
   – Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kommissionsledamoten om Georgien.
EnglishMadam President-in-Office, I would like to ask you about the EU-USA-Russia triangle.
(EN) Fru rådsordförande! Jag vill ställa en fråga om triangeln EU-USA-Ryssland.
EnglishTo conclude, I therefore ask everyone to think about the transposition of the package.
Avslutningsvis vill jag därför be alla fundera över hur paketet ska genomföras.
EnglishI should also like to ask about the Council's position on LSD and other illegal narcotics.
Jag vill också fråga om rådets inställning till LSD och annan illegal narkotika.
EnglishI just wanted to ask the Minister briefly about his views on the future of this mission.
(EN) Jag vill bara kort fråga ministern om vad ni anser om insatsens framtid.
English(Laughter) But if you ask about their education, they pin you to the wall.
(skratt) Men om du frågar om deras utbildning, nålar dom upp dig på väggen.
English   – Madam President, I should like to ask the Commissioner something about Georgia.
Är kommissionen medveten om problemen med EU-medel som går till Tunisien?
EnglishI want to ask in particular about the border post of Gorica between Slovenia and Italy.
Jag vill särskilt fråga om gränsposten Gorica mellan Slovenien och Italien.
EnglishBecause after all, if you ask even grownups about statistics, they look extremely stupid.
För när du frågar till och med vuxna om statistik ser de väldigt frågande ut.
EnglishYou have already answered a number of other questions I was about to ask.
Ni har redan besvarat flera andra frågor som jag hade tänkt ställa till er.
EnglishI hope that it is clear what I wanted to ask about, now that time is so short.
Jag hoppas, att det klart har framgått, vad jag vill fråga om, nu när tiden blev så knapp.
EnglishMay I also ask him a question about the importance of maintaining peace.
Jag skulle också vilja ställa en fråga om vikten av att upprätthålla freden.
EnglishI took advantage of the occasion to ask about the occupancy rate of Parliament’s buildings.
Jag tog tillfället i akt att fråga om utnyttjandegraden av parlamentets byggnader.
EnglishI should like to ask about progress with the association agreement with Morocco.
Jag vill fråga er hur läget är för associeringsavtalet med Marocko.
EnglishAnd when you ask people about connection, the stories they told me were about disconnection.
Och när du frågar folk om samhörighet, handlade deras berättelser om utanförskap.
EnglishMay we not ask any questions about the army's impotence to protect the civilian population?
Bör vi inte också undra över militärens oförmåga att skydda civilbefolkningen?
EnglishCan I ask him about something on which his views have not yet been leaked by WikiLeaks?
Får jag fråga honom vad han anser gällande något som ännu inte läckts ut av Wikileaks?
EnglishIn our opinion, we also need to ask ourselves ethical questions about genetic modification.
Enligt vår åsikt måste vi också noga överväga etiska frågor om genmodifiering.

Liknande översättningar för "to ask about" på svenska

about preposition
about adverb
to go about verb
to knock about verb
Lär dig andra ord