"to ask a question" - Svensk översättning

EN

"to ask a question" på svenska

EN

to ask a question {verb}

volume_up
to ask a question
   As an exception, I will give you fifteen seconds in which to ask your question.
   – Jag skall göra ett undantag och ge er femton sekunder för att ställa en fråga.
Commissioner, I would like to ask a question concerning light commercial vehicles.
Tillåt mig ställa en fråga angående de lätta nyttofordonen.
Commissioner, I would like to ask a question on the economic situation.
Jag vill gärna ställa en fråga om det ekonomiska läget.

Användningsexempel för "to ask a question" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
Vi måste dock fråga oss vad som händer om vi bosätter dessa invandrare i Europa.
EnglishIt is all very well to complain about it, but we have to ask the question 'why '?
Visst är det bra att klaga på det, men vi måste ställa oss frågan " varför ".
EnglishIt is now legitimate to ask that question in the light of the situation in Georgia.
Det är nu berättigat att ställa den frågan mot bakgrund av situationen i Georgien.
English   As an exception, I will give you fifteen seconds in which to ask your question.
   – Jag skall göra ett undantag och ge er femton sekunder för att ställa en fråga.
EnglishCommissioner, I would like to ask a question concerning light commercial vehicles.
Fru kommissionär! Tillåt mig ställa en fråga angående de lätta nyttofordonen.
EnglishIt is all very well to complain about it, but we have to ask the question 'why'?
Visst är det bra att klaga på det, men vi måste ställa oss frågan "varför".
EnglishThere will no doubt be other occasions to ask this question and receive a reply.
Det kommer säkert andra tillfällen att ställa denna fråga och få ett svar.
EnglishI therefore ask you to make an exception and allow me to ask my question.
Därför ber jag er att ni gör ett undantag och att ni låter mig ställa min fråga.
EnglishAnd I want to ask the question: how far and how fast would be have to move?
Och jag vill ställa frågan: hur långt och hur snabbt är vi tvungna att röra på oss?
EnglishLet me ask this question: is it certain that Turkey today thinks along these lines?
Låt mig få ställa följande fråga: Är det säkert att Turkiet tänker i dessa banor i dag?
EnglishLet us therefore ask the question: does this directive fulfil these expectations?
Låt oss därför ställa frågan: motsvarar direktivet dessa förväntningar?
EnglishMr President, I would like to ask a question, tongue-in-cheek, in the style of Loriot.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga fritt efter Loriot: Var håller de hus?
EnglishI should like to ask a question regarding the more general work regarding patent policy.
Jag vill ställa en fråga angående det mer allmänna arbetet med patentpolitik.
EnglishThese events lead us to ask the question: what do we want to make of Europe?
Dessa händelser leder oss till frågeställningen: vad vill vi göra med EU?
EnglishWhich brings me to ask the question: what shall we do without this creative tension?
(EN) Detta leder till frågan: vad gör vi utan dessa kreativa spänningar?
EnglishBefore we do this, let me ask a question which is perhaps not as simple as it appears.
Innan vi gör detta, låt mig ställa en fråga som kanske inte är så enkel som den verkar.
EnglishI will merely ask this question because I do not think it is a banal one.
Jag ställer den här frågan enbart därför att jag inte tycker den är banal.
EnglishMr President, I should like to ask a question on a point of order before this session begins.
Herr ordförande, jag skulle vilja ställa en ordningsfråga innan sessionen börjar.
English(PL) I would like to thank you very much for allowing me to ask a question.
(PL) Jag vill tacka er så mycket för att ni låter mig ställa en fråga.
EnglishI ask the question: why is this information only available on the 4 October?
Jag ställer frågan: Varför ges denna information först den 4 oktober?

Liknande översättningar för "to ask a question" på svenska

question substantiv
a artikel