"Asian" - Svensk översättning

EN

"Asian" på svenska

volume_up
Asian {substantiv}
SV
SV
SV
EN

Asian {adjektiv}

volume_up
Asian (även: Asiatic)
volume_up
asiatisk {adj.} (som är från eller avser Asien)
Now the intelligent European audience wants to see Asian film production.
Nu vill den intelligenta europeiska biopubliken se asiatisk filmproduktion.
In Asian eyes, Australia and New Zealand are still seen as foreign bodies.
Från asiatisk sida betraktas Australien och Nya Zeeland fortfarande som inkräktare.
Define here the settings for double-line writing in Asian layout.
Här definierar du inställningarna för dubbla rader i asiatisk layout.
I am thinking of the Asian tigers compared with the Southern Asian countries.
Jag tänker på de asiatiska tigrarna i jämförelse med de sydasiatiska länderna.
The Asian ASEM countries form the EU's second largest trading partner.
De asiatiska ASEM-länderna utgör Europeiska unionens näst största handelspartner.
The same applies to the fires in the Asian tropical and subtropical forests.
Samma sak gäller bränderna i de tropiska och subtropiska asiatiska skogarna.

Användningsexempel för "Asian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am thinking of the Asian tigers compared with the Southern Asian countries.
Jag tänker på de asiatiska tigrarna i jämförelse med de sydasiatiska länderna.
EnglishAn FTA with an Asian country will anchor the presence of the EU in that region.
Ett frihandelsavtal med ett asiatiskt land skulle förankra EU:s närvaro i denna region.
EnglishThe same applies to the fires in the Asian tropical and subtropical forests.
Samma sak gäller bränderna i de tropiska och subtropiska asiatiska skogarna.
EnglishConversely, if Asian currencies collapse, purchases of cereals decrease in the West.
Och omvänt minskar spannmålsköpen i väst när de asiatiska valutorna sjunker.
English(PL) Madam President, Kazakhstan is the Central Asian country I know best.
(PL) Fru talman! Kazakstan är det centralasiatiska land jag känner till bäst.
EnglishIn Asian eyes, Australia and New Zealand are still seen as foreign bodies.
Från asiatisk sida betraktas Australien och Nya Zeeland fortfarande som inkräktare.
EnglishAn FTA with an Asian country will anchor the presence of the EU in that region.
Ett frihandelsavtal med ett asiatiskt land skulle förankra EU: s närvaro i denna region.
EnglishTurkmenistan is one of the Central Asian countries the rapporteur mentions.
Turkmenistan är ett av de centralasiatiska länder som föredraganden nämner.
EnglishThe Asian ASEM countries form the EU's second largest trading partner.
De asiatiska ASEM-länderna utgör Europeiska unionens näst största handelspartner.
EnglishNow the intelligent European audience wants to see Asian film production.
Nu vill den intelligenta europeiska biopubliken se asiatisk filmproduktion.
EnglishWe are way behind our American and Asian partners in these two areas.
På dessa två områden ligger vi långt efter våra amerikanska och asiatiska partner.
EnglishDefine here several Asian typographical features for the cell the paragraph.
Här kan du göra några asiatiska typografiska specialinställningar för en cell ett stycke.
EnglishSignature of the EEC-ASEAN (Association of south-east Asian Nations) Cooperation Agreement.
Samarbetsavtalet mellan EEG och Asean-länderna (länder i Sydostasien) undertecknas.
EnglishIt is important that the United States and the major Asian powers adopt our targets as well.
Det är viktigt att Förenta staterna och stormakterna i Asien också antar våra mål.
EnglishSo, Hong Kong is and should remain one of our main Asian partners.
Hongkong är alltså en av våra viktigaste asiatiska partners, och skall så förbli.
EnglishThe Association of South-East Asian Nations now threatens to exclude Burma from its members.
Sydostasiatiska nationers förbund hotar nu med att utesluta Burma som medlem.
EnglishRising to the Asian challenge places great demands on our businesses and workers.
Vi kan inte blockera globaliseringen och ekonomiska förändringar.
EnglishRising to the Asian challenge places great demands on our businesses and workers.
Det ställer höga krav på våra företag och arbetstagare att stå upp mot den asiatiska utmaningen.
EnglishOn the other hand, as after the Asian tsunami, we need to draw lessons from what happened.
Å andra sidan måste vi dra lärdom av det inträffade, precis som efter tsunamin i Asien.
EnglishBut I would like to quote an Asian religious leader who I heard speak some time ago.
Men jag skulle vilja citera en asiatisk religiös ledare, som jag hörde tala för en tid sedan.

Synonymer (engelska) till "Asian":

Asian
English
Asian influenza