"Asia" - Svensk översättning

EN

"Asia" på svenska

volume_up
Asia {substantiv}
SV
SV

"Asien" på engelska

EN
EN

Asia {substantiv}

volume_up
1. geografi
Asia
The European Parliament is rightly emphasizing its links with Asia.
Europaparlamentet ger med rätta eftertryck åt sina förbindelser med Asien.
And Asia could have social development before they got the economic development.
Asien kunde få social utveckling innan dom fick ekonomisk utveckling.
Regional strategy and multiannual indicative programme for Asia (vote)
Regionalt strategidokument och flerårigt vägledande program för Asien (omröstning)
SV

Asien {egennamn}

volume_up
1. geografi
Asien
volume_up
Asia {substantiv}
Europaparlamentet ger med rätta eftertryck åt sina förbindelser med Asien.
The European Parliament is rightly emphasizing its links with Asia.
Asien kunde få social utveckling innan dom fick ekonomisk utveckling.
And Asia could have social development before they got the economic development.
Regionalt strategidokument och flerårigt vägledande program för Asien (omröstning)
Regional strategy and multiannual indicative programme for Asia (vote)

Användningsexempel för "Asia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishIt is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Det är en inkörsport till marknaderna och energivägarna i Asien och Mellanöstern.
EnglishOur policy towards Asia is a criminal policy; it is quite literally criminal.
Vår politik gentemot Asien är en kriminell politik, bokstavligt talat kriminell.
EnglishAsia should rejoice as it sees how Europe, its main competitor, is flagging.
Asien borde glädjas när det ser hur dess främsta konkurrent Europa tappar kraft.
EnglishSouth Korea is the 15th largest economy in the world and the third largest in Asia.
Sydkorea är den 15:e största ekonomin i världen och den tredje största i Asien.
EnglishAccording to the UNFPA, in Asia alone, at least 60 million girls are 'missing'.
Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA ”saknas” minst 60 miljoner flickor enbart i Asien.
EnglishTrade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) (debatt)
EnglishIn Asia, the problem of maternity comes up against religious and caste obstacles.
I Asien problemet med moderskap anknytning till religionen och kastväsendet.
EnglishOn top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
Dessutom håller vi på att skapa allt närmare förbindelser med andra delar av Asien.
EnglishWomen from Asia, Africa, South America and the central and eastern european states.
Kvinnor från Asien, Afrika, Sydamerika och de central- och östeuropeiska staterna.
EnglishIt must be possible for Africa, Asia and Latin America to be permanent members.
Det måste bli möjligt för Afrika, Asien och Latinamerika att bli ständiga medlemmar.
EnglishThis is a problem not only for Asia, but for every country on every continent.
Detta är ett problem inte bara för Asien, utan för alla länder på alla kontinenter.
EnglishWe need to learn an important lesson from the financial turmoil in south-east Asia.
Vi måste lära oss en viktig läxa av den finansiella turbulensen i Sydostasien.
EnglishThe situation is worst in Central Asia, where three-quarters of the soil is infertile.
Situationen är värst i Centralasien, där tre fjärdedelar av marken är ofruktsam.
EnglishShips can easily be bought in Asia and do not necessarily have to be bought in Europe.
Fartyg kan med lätthet köpas i Asien och behöver inte nödvändigtvis köpas i EU.
EnglishAs you know, the general situation in Central Asia remains a matter of concern.
Som ni vet ger den allmänna situationen i Centralasien fortfarande anledning till oro.
EnglishRegenerative medicine in Europe is beginning to lag behind the US and Asia.
Den regenerativa medicinska vetenskapen i Europa börjar släpa efter USA och Asien.
EnglishYoung parliamentarians have met under the auspices of ASEF, the Asia-Europe foundation.
Unga parlamentariker har mötts under ASEF: s, Asien-Europa-stiftelsens, beskydd.
EnglishThe DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
Med på Dipechos dagordning finns Sydostasien, Centralamerika och Karibien.
EnglishWe also support the Commission communication on the whole of Central Asia.
Å andra sidan stöder vi meddelandet från kommissionen avseende hela Centralasien.

Synonymer (engelska) till "Asia Minor":

Asia Minor
English