"ashore" - Svensk översättning

EN

"ashore" på svenska

SV
EN

ashore {adverb}

volume_up
ashore
In another case, a contingent of rubber ducks floated ashore.
Ett annat exempel är den gång en armé gummiankor flöt iland.
It is also possible to look at it from the point of view of the waste oil that is brought ashore.
Man kan också se på saken utifrån den spillolja man tar iland.
For this reason, our group feels that a legal obligation should be introduced to allow the stowaways ashore at the first port of call, in agreement with the 1957 Treaty on stowaways.
Därför anser vår partigrupp att det måste införas en laglig skyldighet att låta fripassagerare gå iland i den första hamn som angörs i enlighet med 1957 års avtal om fripassagerare.

Användningsexempel för "ashore" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDoes it not come ashore any more, is it no longer on the ship of the Reform Treaty?
Kommer det inte i land igen, är det inte längre ombord på reformfördragets skepp?
EnglishRegularly, in Gibraltar, at Calais and elsewhere, refugees are coming ashore at European ports.
Flyktingar kommer regelbundet via Gibraltar, Calais eller annorstädes till Europas dörr.
EnglishYou' ll wish you had one once we get ashore and run into some ofthem samurai sabres.
Ni kommer att vilja ha en när vi stöter på några samurajer.
EnglishIt is also possible to look at it from the point of view of the waste oil that is brought ashore.
Man kan också se på saken utifrån den spillolja man tar iland.
EnglishIn another case, a contingent of rubber ducks floated ashore.
Ett annat exempel är den gång en armé gummiankor flöt iland.
EnglishIn one case, a person’s body was washed ashore by the sea.
I det ena fallet hade havet sköljt upp personens kropp på land.
EnglishIn 2002 and 2003, over 300 dolphins and porpoises were washed ashore and their carcasses could be seen on beaches.
Under 2002 och 2003 spolades över 300 delfiner och tumlare i land, och man kunde se de döda djurkropparna på stränderna.
EnglishWe must in particular find a solution to discards of fish, tradable quotas when you come ashore or whatever it may be.
Vi måste i synnerhet finna en lösning på kasserad fångst, försäljningskvoter när man kommer i land eller vad det nu kan vara.
EnglishDue to the Lepse's bad condition, its nuclear cargo should be transferred to and made safe in special containers ashore.
Lepses dåliga tillstånd gör det nödvändigt att det radioaktiva materialet flyttas över och säkras i specialcontainrar på land.
EnglishTurner and I are to go ashore.
EnglishDue to the Lepse' s bad condition, its nuclear cargo should be transferred to and made safe in special containers ashore.
Lepses dåliga tillstånd gör det nödvändigt att det radioaktiva materialet flyttas över och säkras i specialcontainrar på land.
EnglishLet's get the men ashore.
English   Mr President, I represent the south-west of England, where in recent years an increasing number of dead dolphins have been washed ashore.
   – Herr talman! Jag företräder sydvästra England där ett allt större antal döda delfiner har spolats i land under de senaste åren.
EnglishSince the beginning of the year, 7000 refugees have come ashore on Lampedusa, all fleeing in desperation from places that are not far from Europe.
Sedan början av året har 7000 flyktingar stigit i land på Lampedusa, alla på desperat flykt från platser inte långt från Europa.
EnglishBut if sink it must, it is better for it to sink now, while the passengers can still swim ashore, clutching their national currencies like life belts.
Om det skall sjunka är det emellertid bättre att det sjunker nu, när passagerarna fortfarande kan simma i land och använda sina nationella valutor som livboj.
EnglishWe are going to harmonise the loading and unloading procedures, the safety standards inside and outside terminals and the levels of responsibility on board vessels and ashore.
Låt oss harmonisera lastnings- och lossningsförfarandet, reglerna för den interna och externa säkerheten vid terminalerna, ansvarsnivåerna på land och ombord.
EnglishI have the feeling that when 1m tonnes of fish are caught in the Baltic and brought ashore, nutrients are too depleted to feed the stocks that are supposed to be building up.
Jag har en känsla av att när man fiskar en miljon ton fisk i Östersjön och tar den i land, så tillförs inte nog med näringsämnen till det bestånd som skall växa fram.
EnglishThe consequences of this accident have been disastrous for the aquaculture and ostreiculture sectors which were defenceless against the pollution that could not be prevented from coming ashore.
För sektorerna med vattenbruk och ostronodling, som är försvarslösa mot den förorening som oundvikligen nått kusterna har resultaten varit mycket allvarliga.
EnglishFor this reason, our group feels that a legal obligation should be introduced to allow the stowaways ashore at the first port of call, in agreement with the 1957 Treaty on stowaways.
Därför anser vår partigrupp att det måste införas en laglig skyldighet att låta fripassagerare gå iland i den första hamn som angörs i enlighet med 1957 års avtal om fripassagerare.
Lär dig andra ord