EN

ashamed {adjektiv}

volume_up
ashamed
volume_up
skamsen {adj.} (som känner skam, generad)
I had bought into the single story of Mexicans and I could not have been more ashamed of myself.
Jag hade köpt den enda berättelsen om mexikaner och jag var djupt skamsen över mig själv.
I cannot begin to tell you how ashamed and disheartened I felt about the international concept of a safe haven, certainly as a Dutch citizen.
Jag kan inte beskriva hur skamsen och modlös jag som nederländsk medborgare kände mig inför världssamfundets fristadstanke.
I am disappointed and ashamed that a British political party should have taken the same stance and I hope you condemn that, Mr President.
Jag är besviken och skamsen över att ett brittiskt politiskt parti har intagit samma ståndpunkt och jag hoppas att ni fördömer detta, herr talman.

Användningsexempel för "ashamed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am sometimes ashamed of Britain's reputation across Europe for its football hooligans.
Jag skäms ibland över britternas rykte i Europa på grund av fotbollshuliganerna.
EnglishI am ashamed of the lack of European resolve in the area of the Middle East.
Herr talman! Jag skäms över Europas brist på handlingskraft i fråga om Mellanöstern.
EnglishIn proposing this amendment, the College of Commissioners should be ashamed of itself.
Kommissionärskollegiet borde skämmas över att lägga fram det här ändringsförslaget.
EnglishAs a German citizen, I must say that I am thoroughly ashamed of what has gone on here.
Som tysk medborgare måste jag säga att jag skäms djupt över vad som har pågått där.
EnglishIt is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.
Detta är ett ytterst löjeväckande system som parlamentet borde skämmas över.
EnglishWe should be ashamed of these decisions, because they are irrational and nonsensical.
Vi borde skämmas över dessa beslut, för de är irrationella och orimliga.
EnglishIt seems to me that in this respect our countries have nothing to be ashamed of.
Och i det hänseendet tror jag inte att våra länder behöver skämmas.
EnglishMany of us believe in the existence of European culture and we are not ashamed to say so.
Herr ordförande, de som tror på en europeisk kultur intar försvarsställning.
EnglishAs a national of Spain, I am ashamed to see what is going on in my country.
Som spansk medborgare skäms jag över att se vad som händer i mitt land.
EnglishAs a man, a politician and an officer, I am ashamed today to be European.
Som människa, politiker och officer skäms jag i dag över att vara europé.
EnglishWe have learnt to be ashamed of what has happened, and progress has quite clearly been made.
Vi har lärt oss att skämmas för det som hände och det har gjorts tydliga framsteg.
EnglishI am ashamed to say that not all of those who are not here are genuinely not here.
Jag skäms över att behöva säga att det inte är alla som inte är här som verkligen inte är här.
EnglishAs Members of the European Parliament we should feel ashamed of the role we have played.
Som parlamentsledamöter har vi anledning att skämmas över vår egen roll.
EnglishWe should all be ashamed of the way in which certain participants in the summit behaved.
Vi bör alla skämmas över hur vissa deltagare vid toppmötet betedde sig.
EnglishIf they do not do so, they should be deeply ashamed, as they are worth nothing as MEPs.
Om de inte gör de borde de skämmas djupt, för då är de inte värda någonting som ledamöter.
EnglishMoreover, it often occurs within the family environment, and these women are ashamed to admit it.
Dessutom sker det ofta inom familjen och dessa kvinnor skäms för att erkänna det.
EnglishIn my opinion, no one should be ashamed of admitting a mistake.
Jag anser att man inte bör skämmas för att erkänna att man har begått ett misstag.
EnglishOn the one hand, we supported Mr Barroso and we are not ashamed of this.
Å ena sidan stödde vi José Manuel Barroso och vi skäms inte över det.
EnglishWe are not ashamed of our past in that region, in fact, quite the opposite.
Vi skäms inte över vårt förflutna i denna region, snarare tvärtom.
EnglishI feel embarrassed for Mr Schulz because he has said things he must feel ashamed of.
Jag känner mig generad å Martin Schulz vägnar eftersom han sagt sådant som han måste skämmas över.