"ASEAN" - Svensk översättning

EN

"ASEAN" på svenska

volume_up
ASEAN {egenn.} [förkortning]
SV
SV

"ASEAN" på engelska

volume_up
ASEAN {egenn.} [förkortning]
EN
EN

ASEAN {egennamn} [förkortning]

volume_up
1. "Association of Southeast Asian N"
ASEAN
volume_up
ASEAN {egenn.} [förk.]
The cooperation agreement with ASEAN is based on relations as they were in 1980.
Samarbetsavtalet med ASEAN vilar på det läge som gällde 1980.
In addition, Burma's membership of ASEAN causes a serious problem.
För övrigt innebär Burmas anslutning till ASEAN ett allvarligt problem.
Trade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) (debatt)
SV

ASEAN {egennamn} [förkortning]

volume_up
ASEAN
volume_up
ASEAN {egenn.} [förk.] (Association of Southeast Asian N)
Samarbetsavtalet med ASEAN vilar på det läge som gällde 1980.
The cooperation agreement with ASEAN is based on relations as they were in 1980.
För övrigt innebär Burmas anslutning till ASEAN ett allvarligt problem.
In addition, Burma's membership of ASEAN causes a serious problem.
Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) (debatt)
Trade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)

Användningsexempel för "ASEAN" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI should like in any case to back the appeal that Mr Nassauer has made to ASEAN.
Jag vill i alla fall stödja den vädjan som Hartmut Nassauer gjorde till Asean.
EnglishIn July, I visited Cambodia and Laos where I attended the ASEAN Regional Forum.
I juli besökte jag Kambodja och Laos där jag närvarade vid Aseans regionala forum.
EnglishIn my view, we should be doing more with the ASEAN countries rather than less.
Enligt min uppfattning borde vi göra mer med Asean-länderna snarare än mindre.
EnglishTrade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) (debatt)
EnglishThis gives the call for a new dynamic in relations with ASEAN a new dimension.
Därmed får kravet på en ny dynamik i relationerna med ASEAN en ny dimension.
EnglishCommissioner De Silguy's recent ASEAN visit highlights these exciting developments.
Kommissionär de Silguys besök hos ASEAN nyligen betonar denna spännande utveckling.
EnglishLast Monday agreement was reached within ASEAN on international aid to Burma.
I måndags nåddes en överenskommelse inom Asean om internationellt bistånd i Myanmar.
EnglishParallel negotiations with all the ASEAN nations are also being added, of course.
Parallella förhandlingar med alla Asean-länder tillkommer också, förstås.
EnglishThe dynamism of the ASEAN economies is certainly an opportunity for Europe.
Asean-ländernas dynamiska ekonomier innebär verkligen en stor möjlighet för Europa.
EnglishHowever, it has already signed an extensive political agreement with the ASEAN region.
Den har emellertid redan ingått ett långtgående politiskt avtal med Aseanregionen.
EnglishVietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.
Vietnam är ett fantastiskt land som kommer att ta över ordförandeskapet för Asean 2010.
EnglishI think it is very important that the ASEAN countries themselves put pressure on Burma.
Jag anser att det är mycket viktigt att Asean-länderna själva sätter press på Burma.
EnglishHowever, we also focused attention on other countries such as India and the ASEAN states.
Vi fokuserade emellertid också på andra länder som Indien och Asean-länderna.
EnglishIn some sense we wish that this negotiation between the EU and ASEAN was unnecessary.
På sätt och vis önskar vi att denna förhandling mellan EU och Asean inte skulle behövas.
EnglishTrade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (
Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) (
EnglishThis October ASEAN intends to include Burma at the ASEM V summit in Hanoi.
Nu i oktober har Asean för avsikt att låta Burma vara med vid ASEM V-toppmötet i Hanoi.
EnglishI would have thought that Africa was the natural continent to move on to after ASEAN.
Jag trodde att det var naturligt att rikta in sig på Afrika efter ASEAN.
EnglishFirstly, ASEAN has spoken in very critical terms about Cambodia's proposed accession.
För det första har ASEAN-gruppen uttalat sig mycket kritiskt om Kambodjas nya medlemskap.
EnglishOf course, expansion is a matter for ASEAN, but we need to have our own ideas about it.
Naturligtvis är utvidgningen ett problem för ASEAN men vi måste tänka igenom problemet.
EnglishSignature of the EEC-ASEAN (Association of south-east Asian Nations) Cooperation Agreement.
Samarbetsavtalet mellan EEG och Asean-länderna (länder i Sydostasien) undertecknas.

Synonymer (engelska) till "ASEAN":

ASEAN