"ASCII" - Svensk översättning

EN

"ASCII" på svenska

volume_up
ASCII {substantiv}
SV
SV

"ASCII" på engelska

volume_up
ASCII {substantiv}
EN
EN

ASCII {substantiv}

volume_up
ASCII
volume_up
ASCII {substantiv}
A xff (x[hexadecimal number ]) can be entered for a ASCII Code 255 character.
För ett tecken enligt ASCII -Code 255 skriver Du xff (x[hexadecimalt tal]).
AutoFormat can be used to format text documents and for plain ASCII texts.
Du kan använda AutoFormat för formatering av textdokument och ren ASCII-text.
ASCII is a character set for displaying fonts on personal computers.
ASCII är en teckenuppsättning för tecken i persondatorer.
SV

ASCII {substantiv}

volume_up
ASCII
volume_up
ASCII {substantiv}
För ett tecken enligt ASCII -Code 255 skriver Du xff (x[hexadecimalt tal]).
A xff (x[hexadecimal number ]) can be entered for a ASCII Code 255 character.
Du kan använda AutoFormat för formatering av textdokument och ren ASCII-text.
AutoFormat can be used to format text documents and for plain ASCII texts.
ASCII är en teckenuppsättning för tecken i persondatorer.
ASCII is a character set for displaying fonts on personal computers.

Användningsexempel för "ASCII" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA xff (x[hexadecimal number ]) can be entered for a ASCII Code 255 character.
För ett tecken enligt ASCII -Code 255 skriver Du xff (x[hexadecimalt tal]).
EnglishAutoFormat can be used to format text documents and for plain ASCII texts.
Du kan använda AutoFormat för formatering av textdokument och ren ASCII-text.
EnglishThe code used here does not refer to ASCII, but to the code table currently loaded.
Den här koden är inte ASCII-koden, utan den aktuella kodtabellens kod.
EnglishEach character has been assigned a unique number, also referred to as ASCII Code.
Till varje tecken hör ett entydigt nummer som man kallar ASCII-kod.
EnglishIn text format databases, data is stored as unformatted ASCII files.
Om en databas finns i textformat har informationen sparats som oformaterade ASCII-filer.
EnglishThis is where you insert a text file (pure ASCII text, RTF or HTML) into a presentation document.
Här kan du infoga en textfil (ren ASCII-text, RTF eller HTML) i ett presentationsdokument.
EnglishSelect this field if exporting text in the ASCII Format.
Här markerar Du om Du vill genomföra exporten i textformat, det vill säga ASCII -format.
EnglishASCII is a character set for displaying fonts on personal computers.
ASCII är en teckenuppsättning för tecken i persondatorer.
EnglishThe dialog appears as long as you load or save a pure ASCII file without pre-defining another filter.
Dialogrutan visas så snart du laddar eller sparar en ren ascii-fil utan att ange ett annat filter.
EnglishNumber fields are sorted by size and text fields by the ASCII order of the contained characters.
Sifferfält sorteras efter storlek och textfält efter ASCII-ordningsföljden för de tecken som fältet innehåller.
EnglishThe extended ASCII character set contains 256 characters.
Den utvidgade ASCII-uppsättningen består av 256 tecken.
EnglishTherefore, we recommend you create your URL path using only ASCII characters that do not need escaping.
Vi rekommenderar därför att du skapar webbadressens sökväg med endast ASCII-tecken som inte behöver kodas om.
EnglishThe generated file is smaller than a (ASCII) text file.
Den skapade filen är mindre än en text (ASCII)-fil.
EnglishThis indicates that the document on the screen is already something more than (or something different from) the initial document, which may be present in pure ASCII code.
Detta visar att dokumentet på bildskärmen är något mer (eller något annat) än ursprungsdokumentet som kanske bara finns i rent ASCII-format.

Synonymer (engelska) till "ASCII":

ASCII