"asbestos cement" - Svensk översättning

EN

"asbestos cement" på svenska

EN

asbestos cement {substantiv}

volume_up
asbestos cement
I would like to return to what Mrs Lynne mentioned a moment ago, namely the aspects relating to asbestos cement and air-placed asbestos.
För att återkomma till det som togs upp av Lynne för en stund sedan, nämligen frågan om asbestcement och sprutas best.
I would like to see this limit for all workers who are exposed to asbestos, with the exception of people working in asbestos cement.
Jag vill att denna gräns tillämpas för alla arbetstagare som exponeras för asbest, med undantag för personer som arbetar i asbestcement.
I have noted that what is important here is the handling of asbestos, air-placed asbestos or asbestos cement, the processes they undergo and the amount of fibres released per cubic centimetre.
Jag konstaterar att det är fråga om bearbetning, om verksamhet som inbegriper asbest, sprutasbest eller asbestcement och hur mycket fibrer som frigörs per kubikcentimeter.

Användningsexempel för "asbestos cement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would like to return to what Mrs Lynne mentioned a moment ago, namely the aspects relating to asbestos cement and air-placed asbestos.
För att återkomma till det som togs upp av Lynne för en stund sedan, nämligen frågan om asbestcement och sprutas best.
EnglishI would like to see this limit for all workers who are exposed to asbestos, with the exception of people working in asbestos cement.
Jag vill att denna gräns tillämpas för alla arbetstagare som exponeras för asbest, med undantag för personer som arbetar i asbestcement.
EnglishIn some urban areas in Portugal, substances posing a high risk to public health are still being used in water supply systems, for example asbestos cement pipes.
I Portugal används fortfarande material i vissa stadsområdens vattenförsörjningsnät som är mycket farliga för folkhälsan, till exempel rörledningar av fibercement (som innehåller asbest).
EnglishI have noted that what is important here is the handling of asbestos, air-placed asbestos or asbestos cement, the processes they undergo and the amount of fibres released per cubic centimetre.
Jag konstaterar att det är fråga om bearbetning, om verksamhet som inbegriper asbest, sprutasbest eller asbestcement och hur mycket fibrer som frigörs per kubikcentimeter.

Liknande översättningar för "asbestos cement" på svenska

asbestos substantiv
Swedish
cement substantiv
to cement verb
rubber cement substantiv
Swedish