"as time went" - Svensk översättning

EN

"as time went" på svenska

EN

as time went [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "as time went" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI noticed that everyone became more willing to compromise as time went by.
Jag har kunnat konstatera att kompromissviljan hos alla berörda har vuxit med tiden.
EnglishAnd the more time went on... the harder it got for you to tell me?
Och ju mer tid som gick... ju svårar blev det att berätta?
EnglishA long time went by - not two years as agreed, but four and a half years - before the Commission came up with its proposal.
Det dröjde länge - inte två år som överenskommet, utan fyra och ett halvt år - innan kommissionen lade fram sitt förslag.
EnglishThis time last week I was in New York and, for the very first time, went to the scene of the horror at the World Trade Center.
Vid den här tiden i förra veckan var jag i New York och besökte för allra första gången platsen för de fasansfulla händelserna vid World Trade Center.
EnglishHowever, as time went by, it became clear that freedom of movement had to mean giving everyone, everywhere in the EU, the same protection and the same access to justice.
Men med tiden stod det klart att fri rörlighet måste betyda att alla människor överallt inom EU ska ha samma skydd och samma tillgång till rättvisa.
EnglishThe accession of Greece, Portugal and Spain made the problems greater, and as time went by we had a growing surplus of table wines which had to be brought under control.
Till följd av Greklands, Portugals och Spaniens anslutning blev svårigheterna större och efterhand uppstod ett överskott av bordsviner som det gällde att få bukt med.

Liknande översättningar för "as time went" på svenska

went verb
Swedish
time substantiv
time adverb
Swedish
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish