"as quickly as possible" - Svensk översättning

EN

"as quickly as possible" på svenska

EN

as quickly as possible {adverb}

volume_up
as quickly as possible
If we receive such a request, we will examine it as quickly as possible.
Om vi får en sådan förfrågan kommer vi att undersöka detta fort som möjligt.
What is required is for the system to be done away with as quickly as possible.
Här behövs att systemet avskaffas fort som möjligt.
The services are endeavouring to restore everything as quickly as possible.
Man försöker nu återställa allting fort som möjligt.

Användningsexempel för "as quickly as possible" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible.
Detta är ett verkligt hälsoproblem, som vi måste reglera så snabbt som möjligt.
EnglishEurope and the United States must reach a global agreement as quickly as possible.
EU och Förenta staterna måste så snart som möjligt nå en global överenskommelse.
EnglishI appeal to the Council to open all the negotiating chapters as quickly as possible.
Jag vädjar till rådet att inleda alla förhandlingskapitel så snabbt som möjligt.
EnglishAll institutions must work together to reach this solution as quickly as possible.
Alla institutioner måste samarbeta för att nå denna lösning så snabbt som möjligt.
EnglishWe need to get out of this trap they have set for us as quickly as possible.
Vi måste så snabbt som möjligt ta oss ur denna fälla som de har gillrat för oss.
EnglishSecondly, approval of membership by the Ukrainian Parliament as quickly as possible.
För det andra, att Ukrainas parlament godkänner ett medlemskap snarast möjligt.
EnglishThe perpetrators of any abuse must be brought to justice as quickly as possible.
Arbetsgivare som gör detta måste ställas inför rätta så snabbt som möjligt.
EnglishIt is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.
Det är mycket viktigt att denna organisation påbörjar sitt arbete snarast möjligt.
EnglishThis House should have, above all, a balanced representation as quickly as possible.
Parlamentet bör framför allt få en väl avvägd representation så snart som möjligt.
EnglishArticle 159 requires new Commissioners to be appointed as quickly as possible.
I artikel 159 krävs att nya kommissionärer skall utses så snart som möjligt.
EnglishThe European Union wants a peaceful solution to the conflict as quickly as possible.
Europeiska unionen vill se en fredlig lösning på konflikten så snabbt som möjligt.
EnglishWe are absolutely committed to completing this process as quickly as possible.
Vi är helt och hållet inställda på att fullfölja denna process så snabbt som möjligt.
EnglishShe is urging the national parliaments to ratify this text as quickly as possible.
Hon uppmanar de nationella parlamenten att ratificera denna text så fort som möjligt.
EnglishIt is very important now that we concentrate our aid as quickly as possible.
Nu är det mycket viktigt att vi koncentrerar vårt stöd så snabbt som möjligt.
EnglishWe should vote for it tomorrow so it can be introduced as quickly as possible!
Vi bör rösta för det i morgon så att detta kan införas så fort som möjligt!
EnglishIndeed, we now have to ensure that the negotiations are resumed as quickly as possible.
Nu gäller det mycket riktigt att så snart som möjligt fortsätta förhandlingarna.
EnglishIt should be backed as quickly as possible by practical decisions and tangible action.
Den bör åtföljas av praktiska beslut och konkreta effekter så snabbt som möjligt.
EnglishWe are working on this at the moment and will return to it as quickly as possible.
Man arbetar för närvarande på detta, och vi återkommer till det så snart som möjligt.
EnglishThe Commission will endeavour to start this process as quickly as possible.
Kommissionen kommer att sträva efter att inleda denna process så snart som möjligt.
EnglishWe want it to progress as quickly as possible, to continue and to be free of obstacles.
I vilken takt? I så snabb takt som möjligt bör den fortsätta och inte avstanna.