"as of today" - Svensk översättning

EN

"as of today" på svenska

SV
SV
EN

as of today {adverb}

volume_up
as of today (även: from today)

Användningsexempel för "as of today" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
I dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
EnglishThe Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
De danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Oostlander.
EnglishSimplification of the European funds is the key word today and it must be heard.
Att förenkla EU:s fonder är nyckelbegreppet i dag och det måste vi tillkännage.
EnglishToday is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
EnglishToday’s statement by the Commission is what I would describe as a ‘yellow card’.
Dagens uttalande av kommissionen är vad jag skulle vilja kalla ett ”gult kort”.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Jag nämner detta eftersom det också är viktigt i sammanhanget med dagens debatt.
EnglishThe vote will take place today, at 11 a.m., that is to say in a few minutes time.
Omröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.
EnglishI am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
Jag beklagar att Fatuzzo inte är här i dag. Som det ser ut får jag ersätta honom.
EnglishToday, only one adult in ten has access to opportunities for lifelong learning.
I dag har bara en vuxen av tio tillgång till möjligheter till livslångt lärande.
EnglishI regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
Jag anser att det beslut som parlamentet idag har fattat är ytterst oansvarigt.
EnglishThey are asking us also to be responsive and to reassure them, especially today.
De uppmanar oss också att vara mottagliga och ge dem garantier, särskilt i dag.
EnglishToday is a historic day for the Chamber, a historic day for the enlarged Europe.
I dag är en historisk dag för parlamentet, en historisk dag för det utvidgade EU.
EnglishMrs Bonino regrets that she cannot be here today because of the Council meeting.
Bonino beklagar att hon inte kan närvara här idag på grund av rådets sammanträde.
EnglishCan you confirm that the Commissioner will be with us today to make a statement?
Kan ni bekräfta att kommissionären kommer hit i dag för att göra ett uttalande?
EnglishLet us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
Låt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
EnglishToday, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
I dag har vi tagit ett enormt steg framåt mot ett enhetligt registreringssystem.
EnglishToday, we will discuss the programme of activities of the Hungarian Presidency.
I dag kommer vi att diskutera det ungerska ordförandeskapets verksamhetsprogram.
EnglishPerhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
Kanske inte i dag, kanske inte på flera år, men att perspektivet faktiskt finns.
EnglishI believe the report on which we are voting today is a significant step forward.
Jag tror att betänkandet som vi röstar om här i dag är ett väsentligt framsteg.
EnglishMadam President, I welcome and support both the reports we are discussing today.
Fru talman! Jag välkomnar och stöder båda de betänkanden som vi diskuterar i dag.

Liknande översättningar för "as of today" på svenska

today adverb
today substantiv
Swedish
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
of preposition