"as luck would have it" - Svensk översättning

EN

"as luck would have it" på svenska

EN

as luck would have it [talesätt]

volume_up
as luck would have it

Användningsexempel för "as luck would have it" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs luck would have it, most of those millions went to the four main left-wing newspapers.
Det slumpade sig så att flertalet av dessa miljoner hamnade hos de fyra viktigaste tidningarna på vänsterkanten.
EnglishAs luck would have it there was a discussion at the Bureau meeting on Monday on tightening security.
Det föll sig så att presidiet diskuterade strängare säkerhetsbestämmelser under sitt måndagssammanträde.
EnglishIt is an example of the way in which, as luck would have it, common sense has prevailed over absurd legislation.
Det är ett exempel på hur sunt förnuft, som tur är, har fått företräde framför en orimlig lagstiftning.
EnglishAs luck would have it, we did not need to vote against the resolution, as the amending resolution from the Group of the Greens/European Free Alliance was approved.
Som tur är behövde vi inte rösta emot resolutionen, då ändringsresolutionen från Verts/ALE bifölls.
EnglishFoot-and-mouth disease breaks out, and it breaks out, as luck would have it, in Great Britain, which has the most livestock in Europe.
Mul- och klövsjukan kommer och den kommer som av en slump till Förenade kungariket, där den största europeiska besättningen finns.
EnglishAs luck would have it, Parliament succeeded in putting most things right, but, scandalously enough, cadmium batteries in hand tools are still permitted.
Som tur är lyckades parlamentet rätta till det mesta, men kadmiumbatterier i handverktyg är fortfarande skandalöst nog tillåtet.
Englishas luck would have it
EnglishAs luck would have it, the Barcelona Council approved the Commission proposal on increasing overall expenditure on research during the course of our work.
Det föll sig så att rådet i Barcelona fattade det positiva beslutet om kommissionens förslag om att öka de totala utgifterna för forskning medan vårt arbete pågick.
EnglishAs luck would have it, the committee backed down somewhat in its proposal to plenary, and the motions tabled by some of the political groups are better than the report itself.
Som tur var backade utskottet något i sitt förslag till sessionen och en del partigruppers resolutionsförslag är bättre än förslaget till betänkande.

Synonymer (engelska) till "as luck would have it":

as luck would have it