"as long as" - Svensk översättning

EN

"as long as" på svenska

EN

as long as {adverb}

volume_up
At least, as long as multi-ethnicity is also respected by the Albanian Kosovars.
Åtminstone länge som multietnicitet också respekteras av kosovoalbanerna.
This means that an operator will never feel happy as long as there is risk.
Detta innebär att en aktör aldrig känner sig lycklig länge som det finns risker.
For as long as Turkey ignores that fact, there can be no accession negotiations.
länge som Turkiet ignorerar detta faktum kan det inte bli några anslutningsförhandlingar.

Användningsexempel för "as long as" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Jag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
EnglishI represent a constituency with a long history of leading in the textiles trade.
Jag företräder en valkrets med en lång historia som ledande inom textilbranschen.
EnglishWe in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
Det är absolut inte för snabbt. Vi i miljöutskottet har arbetat med detta länge.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Efter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
EnglishOn the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
Tvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
EnglishMr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
Mina herrar ordförande! I det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
EnglishIn my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
Enligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
English(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
EnglishWe cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.
Vi kan och får inte konkurrera vare sig med låga löner eller långa arbetsdagar.
EnglishOur resolution indicates the need for short- and long-term emissions objectives.
Vi pekar i vår resolution på behovet av utsläppsmål på kort sikt och på lång sikt.
EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Den har länge balanserat mellan subsidiaritet och ett mervärde för gemenskapen.
EnglishWe know that this will have long-term social as well as political consequences.
Vi vet att det här kommer att få långvariga sociala och politiska konsekvenser.
EnglishIn a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
I ett antal fall har detta lett till tvetydighet och till långdragna förfaranden.
EnglishThat has built people-to-people relationships that will last for a very long time.
Denna har skapat förbindelser mellan människor som kommer att vara mycket länge.
EnglishSupport for democracy, as Parliament rightly points out, is a long-term process.
Demokratistöd är, som parlamentet helt riktigt påpekar, en långsiktig process.
EnglishWe now have the means to act, as long as there is the desire to act in this field.
Medlen står till vårt förfogande eftersom det finns en handlingsvilja för detta.
EnglishMr Barón Crespo in its favour, as long as the debate is placed on July's agenda.
Barón Crespo kan sägas vara för, förutsatt att betänkandet skjuts upp till i juli.
EnglishThis makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.
Detta gör det möjligt att få människor att arbeta i överdrivet långa arbetspass.
EnglishHowever, we must aim higher in the long-term, let there be no mistake about that.
Men vi måste vara klara över att det långsiktiga målet måste sättas mycket högre.
EnglishThe economy and competition have dominated cooperation in the EU for far too long.
Ekonomi och konkurrens om marknad har alltför länge fått dominera EU-samarbetet.

Liknande översättningar för "as long as" på svenska

as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
long adjektiv
long adverb
Swedish