"as for me" - Svensk översättning

EN

"as for me" på svenska

EN

as for me [exempel]

volume_up
The concept of Ivorian nationality would appear to me to be perfectly well founded.
Begreppet ivorianskhet förefaller mig, för min del, absolut välgrundat.
For me, one of these criteria is the age of the children.
Barnens ålder är för min del ett sådan jämförelsekriterium.
Then we come to the crucial point, which, for me, is always the issue of comitology.
Sedan kommer vi till en punkt som alltid är kritisk för min del: frågan om kommittéförfarandet.

Användningsexempel för "as for me" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishThis was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
Det här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
EnglishThat brings me to the third question: what about the price of the communications?
Det leder mig till den tredje frågan: hur är det med priset för kommunikationen?
EnglishThe European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
Europaparlamentet, som är ett av världens mest betydande organ, står bakom mig.
EnglishI would like a clarification please, and I hope other colleagues will support me.
Jag vill gärna ha ett klargörande, och jag hoppas att andra kolleger stöder mig.
EnglishThus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
Låt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.
English   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.
   – Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.
EnglishIt does not surprise me that given this outrage the Commissioner responsible...
Det är inte konstigt att den ansvarige kommissionären med tanke på denna röra...
EnglishLet me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
Låt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
EnglishAround here when people have a problem, they don't call the mayor, they call me.
När folk här har problem, Så ringer dom inte polisen, Dom ringer mig i stället.
EnglishIt seems to me that we are not ordering our affairs as efficiently as we should.
Det förefaller mig som om vi inte handhar våra ärenden så effektivt som vi borde.
EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Jag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.
EnglishIt therefore seems to me that an early review is going to be extremely necessary.
Därför tycker jag det verkar som att en tidig omprövning blir absolut nödvändig.
EnglishAllow me to return to the question of the purpose and the scope of the proposal.
Jag skulle vilja återgå till frågan om syftet med och räckvidden för förslaget.
EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Låt mig då utnyttja detta speciella sammanhang och fråga om den rättsliga grunden.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Låt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
EnglishFinally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
Till sist vill jag säga att Kathy Sinnott som vanligt gör en felaktig tolkning.
EnglishIt seems to me that this was clearly the main concern for the European Parliament.
Jag uppfattar det som att detta verkligen var huvudfrågan för Europaparlamentet.
EnglishLet me read, in particular, how balanced we have attempted to be with this report.
Låt mig särskilt läsa upp hur balanserade vi har försökt att vara i betänkandet.

Liknande översättningar för "as for me" på svenska

me pronomen
Swedish
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
for preposition