"as far as I can see" - Svensk översättning

EN

"as far as I can see" på svenska

EN

as far as I can see [exempel]

volume_up
as far as I can see

Användningsexempel för "as far as I can see" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBoth the words "fair" and "free" are as far as I can see desired by a large majority.
De båda orden "rättvis" och "fri" önskas vad jag kan förstå av en stor majoritet.
EnglishSo the main message, as far as I can see, is that the Commission should keep going.
Så budskapet är i huvudsak, såvitt jag kan förstå, att kommissionen skall fortsätta.
EnglishAs far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
Såvitt jag kan se inrättas inga gemenskapsbefogenheter i försvarshandeln.
EnglishThe first thing we need to do as far as I can see is to establish a dialogue.
Det första vi måste göra, enligt mitt sätt att se, är att skapa en dialog.
EnglishMr President, Commissioner, as far as I can see I am the last speaker.
Herr ordförande, herr kommissionär! Såvitt jag kan se är jag den siste talaren.
EnglishAs far as I can see, there are seven months in 2011 which have 31 days in them.
Såvitt jag begriper finns det sju månader som har 31 dagar under 2011.
EnglishAs far as I can see, the 75 % criterion is mostly undisputed throughout the Community.
Så vitt jag ser är 75 %-kriteriet i stor utsträckning inte ifrågasatt inom gemenskapen.
EnglishAs far as I can see, we agree on the essence of the problem that we are attempting to solve.
Så vitt jag kan förstå är vi eniga om karaktären på det problem vi försöker lösa.
EnglishAs far as I can see, the 75 % criterion is mostly undisputed throughout the Community.
Så vitt jag ser är 75 % -kriteriet i stor utsträckning inte ifrågasatt inom gemenskapen.
EnglishBoth the words " fair " and " free " are as far as I can see desired by a large majority.
De båda orden " rättvis " och " fri " önskas vad jag kan förstå av en stor majoritet.
EnglishThe new rules, as far as I can see, are a step in the right direction.
De nya bestämmelserna är så långt jag kan se, ett steg i rätt riktning.
EnglishAs far as I can see, it seems to have been shareholder value.
Jag kan bara se, att shareholder value var drivkraften bakom detta program.
EnglishAs far as I can see, the answer to this is a clear 'no '.
Enligt min uppfattning måste svaret på denna fråga vara ett klart nej.
EnglishAs far as I can see, the answer to this is a clear 'no'.
Enligt min uppfattning måste svaret på denna fråga vara ett klart nej.
EnglishAs far as I can see, there are three reasons for this.
Såvitt jag ser det finns det tre orsaker till detta. För det första minskar fiskbestånden.
EnglishAs far as I can see, the unpleasant taste is still there.
Denna eftersmak har enligt min åsikt inte på något vis avlägsnats.
EnglishAs far as I can see, it is going to be difficult, but if they are concluded, how will this be done?
Så vitt jag kan se kommer det att bli svårt, men hur kommer man att gå tillväga om de är slutförda?
EnglishMr President, I am even more confused because as far as I can see the whole thing refers to policy.
Herr ordförande! Jag är ännu mer förvirrad eftersom det hela så vitt jag förstår handlar om policy.
EnglishAs far as I can see, no recorded vote has been called for.
Såvitt jag ser, har inga omröstningar med namnupprop begärts.
EnglishThe discussion of certain definitions appears to be random rather than systematic, as far as I can see.
Konflikten beträffande vissa begreppsdefinitioner ser jag snarare som tillfällig än som systematisk.