"as an illustration" - Svensk översättning

EN

"as an illustration" på svenska

EN

as an illustration [exempel]

volume_up
as an illustration
The question you posed as an illustration, concerning a common consolidated corporation tax base, is not a new question.
Den fråga ni tog upp som exempel, den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, är inte ny.
Just by way of illustration, for Poland this is a damages threshold of EUR 2.1 billion; for Hungary it is EUR 591 million; for the Slovak Republic, EUR 378 million.
Som exempel kan jag nämna att skadetröskeln för Polen är 2,1 miljarder euro, för Ungern 591 miljoner euro och för Slovakien 378 miljoner euro.
as an illustration
Let me give just one example as an illustration: that of shipbuilding.
Jag skall bara ta ett exempel för att illustrera mitt påstående, nämligen varvsindustrin.
I would like to bring you the following story by way of illustration.
Jag vill berätta en historia för er för att illustrera vad jag menar.
To give you an illustration of what I am talking about, the British Government turned up en masse.
För att illustrera det jag talar om infann sig den brittiska regeringen en masse.

Användningsexempel för "as an illustration" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
Vi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
EnglishIs this an illustration of the obvious political malfunctioning of the Council?
Är det ett belysande exempel på en påtaglig politisk funktionsrubbning i rådet?
EnglishThis agreement is a new illustration of this in the field of telecommunications.
Avtalet ger ett nytt belysande exempel på detta på telekommunikationsområdet.
EnglishI'll give you one last illustration of variability, and that is -- oh, I'm sorry.
Jag ska ge er ett sista exempel på föränderlighet, och det är -- oj, ursäkta.
EnglishYou will have another illustration of that shortly in the streets of Strasbourg.
Ni kommer snart att få ett ytterligare prov på detta på Strasbourgs gator.
EnglishI believe that this report by Mrs Buitenweg is a perfect illustration of this.
Jag anser att Kathalijne Buitenwegs betänkande är en perfekt illustration till detta.
EnglishHowever, the World Cup is an illustration of the extreme contrasts in our world.
Världsmästerskapet är emellertid en illustration av de skarpa kontrasterna i vår värld.
EnglishThe current French embargo on British beef is a worrying illustration of this.
Det aktuella franska embargot mot brittiskt nötkött är en oroande illustration av detta.
EnglishThe situation we are discussing today is an unfortunate illustration of this.
Den situation som vi diskuterar i dag är ett beklagligt exempel på detta.
EnglishThis is just a never-ending illustration of true pro-European schizophrenia.
Så här bevisas gång efter annan den sannskyldiga schizofreni som präglar proeuropéerna.
EnglishThe functions of the Index tab if " Illustration Index " has been selected as Type.
Funktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Illustrationsförteckning " som Typ.
EnglishThe Kigali Declaration, which Mr Hutchinson mentioned earlier, is an illustration of this.
Kigaliförklaringen, som Alain Hutchinson nämnde tidigare, är ett exempel på detta.
EnglishArgentina is a shocking illustration of where neoliberalism will take us.
Följderna av nyliberalismen visar sig med förfärande tydlighet i Argentina.
EnglishThis is, therefore, a good illustration of what we are doing at the moment.
Därför är detta ett bra exempel på vad vi håller på med för närvarande.
EnglishThis is where you specify the format of the illustration index entries.
Här gör du inställningar av posternas format i en illustrationsförteckning.
EnglishThis is an illustration of empty pledges not necessarily leading to good results.
Ett exempel på att ett vackert löfte inte automatiskt kommer att leda till ett gott resultat.
EnglishFor the purposes of illustration, this is equivalent to removing 1 million cars from EU roads.
Detta är lika mycket som om man skulle ta bort en miljon bilar från EU.s vägar.
EnglishI think that the new agreement provides an excellent illustration of the problem we face.
Jag anser att det nya avtalet är en utmärkt illustration av det problem vi står inför.
EnglishIt was an illustration of the European spirit and of its culture of compromise at its finest.
Det var ett mycket fint exempel på den europeiska andan och dess kompromisskultur.
EnglishOne illustration of the transformational power of technology is in Kibera.
Ett exempel på den transformativa kraften av teknologi finns i Kibera.

Liknande översättningar för "as an illustration" på svenska

illustration substantiv
an artikel
as konjunktion
as adverb
Swedish