"as always" - Svensk översättning

EN

"as always" på svenska

EN

as always [exempel]

volume_up
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
Ett utsökt bord, fantastiska stolar, en behaglig atmosfär, som alltid.
As always, the amendments in front of us always exceed the amount of money that is available.
Som alltid överstiger de aktuella ändringsförslagen de belopp som finns tillgängliga.
Cyclobutadiene is a substance that is always detectable when food is irradiated.
Cyklobutanoner är ett ämne som alltid kan urskiljas i livsmedel som har bestrålats.

Användningsexempel för "as always" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
Inte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt på dagordningen i Bryssel.
EnglishMoreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
EnglishWe should use this opportunity, rather than always looking at the negative side.
Vi bör utnyttja denna möjlighet i stället för att alltid se den negativa sidan.
EnglishFree speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
Yttrandefrihet kommer alltid att offras eftersom det är EU:s standardinställning.
EnglishI think there is always a reason to sit with us and to listen to the discussions.
Jag anser att det alltid finns skäl till att sitta med och lyssna på debatterna.
EnglishWe are therefore always prepared to take the necessary measures to protect them.
Därför är vi ständigt beredda att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda den.
EnglishThe European Union has, in fact, always been mean in the budgets for education.
Europeiska unionen har egentligen alltid varit snål med budgeten för utbildning.
EnglishIn my simplicity, I had imagined that democratic decisions were always voluntary.
Jag hade i min enfald inbillat mig att demokratiska beslut alltid är frivilliga.
EnglishStrong traditions have always kept domestic violence hidden behind closed doors.
Starka traditioner har alltid hållit våldet i hemmen dolt bakom stängda dörrar.
EnglishThe victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Segraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
EnglishWe German Liberals have always attached vital importance to certain key points.
Vi tyska liberaler har alltid fäst mycket stor vikt vid vissa centrala punkter.
EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
De senaste veckornas och månadernas förfaranden har inte alltid varit hedervärda.
EnglishThis has not always been the case, and so we have every reason to be gratified.
Så har inte alltid varit fallet och vi har därför all anledning att vara nöjda.
EnglishTo them I say: in your campaign against murder, we will always be by your side.
Till dem säger jag: i er kampanj mot mord kommer vi alltid att stå vid er sida.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Detta har redan inträffat flera gånger tidigare, och lösningar har alltid hittats.
EnglishAs for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
Jag håller själv med henne i ett avseende: det kommer alltid att finnas skurkar.
EnglishWe should always remember that it is the Member States who distribute the money.
Vi måste alltid komma ihåg att det är medlemsstaterna som betalar ut pengarna.
EnglishA repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.
En restriktiv grundsyn måste alltid kopplas till ett starkt socialt engagemang.
EnglishI have always favoured a properly negotiated enlargement of the Union to the East.
Jag har alltid varit för en ordentligt diskuterad utvidgning av unionen österut.
EnglishThis objective should always be pursued with due regard for national competences.
Detta mål måste alltid eftersträvas när det gäller den nationella behörigheten.

Liknande översättningar för "as always" på svenska

always adverb
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish
as well adverb