"as a whole" - Svensk översättning

EN

"as a whole" på svenska

EN

as a whole [exempel]

volume_up
as a whole
It seems to me that highest on the agenda is the whole issue of information and education.
Det verkar som om frågan om information och utbildning i helhet står högst upp på dagordningen.
These are the trends that are currently influencing the family unit and, indeed, society as a whole.
Detta är de faktorer som för närvarande påverkar familjen och i slutändan samhället i helhet.
Not only this will jeopardise prosperity; it will also deepen the democratic deficit of the EU as a whole.
Det kommer också försämra EU:s demokratiska underskott i helhet.

Användningsexempel för "as a whole" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
EnglishFrance’ s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
Att välja att inte reglera migrationsströmmarna är att äventyra Europas framtid.
EnglishIndividual countries are easier to influence than the European Union as a whole.
Det är lättare att påverka enskilda länder än Europeiska unionen i sin helhet.
EnglishTo think in those terms and with each of us making a contribution to the whole.
Vi måste tänka i dessa termer, och var och en av oss måste bidra till helheten.
EnglishThe treaty is about more than these innovations; it is about the text as a whole.
Fördraget handlar om mer än dessa innovationer; det handlar om texten som helhet.
EnglishStandards are part of that, not just in Europe but also in the world as a whole.
Standarder är en del av detta, inte bara i EU utan också i världen som helhet.
EnglishThe European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
Europeiska unionen som helhet strävar också efter att investera i sin ekonomi.
EnglishCompared to the legislative machinery as a whole, it is only a drop in the ocean.
Mot bakgrund av den totala produktionen av lagar är det bara en droppe i havet.
EnglishI just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
Jag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.
EnglishI think the rapporteur has seen to it that it covers the whole issue, however.
Jag anser att föredraganden har sett till att det i varje fall bildar en helhet.
EnglishThat being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.
Den 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.
EnglishBy the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
EnglishWhat is really justified, then, is heavy investment in the whole railway industry.
Då är verkligen omfattande investeringar motiverade inom hela järnvägsindustrin.
EnglishThe whole issue of fast-track marketing is extremely concerning for the Greens.
Hela frågan om " snabb" marknadsföring är extremt oroande för Gruppen De gröna.
EnglishI will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
Hur betydelsefull den totala branschen är kan helt kort belysas med några siffror.
EnglishAlthough I have a whole stack in German, I would prefer them in my own language.
Trots att jag har en hel bunt på tyska, skulle jag föredra dem på mitt eget språk.
EnglishThe whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
Då blir alla bestämmelser egentligen inte mer värda än papperet som de står på.
EnglishPoverty and social exclusion remain very urgent challenges for the whole Union.
Fattigdom och social utslagning är mycket brådskande utmaningar för hela unionen.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Det är hela syftet med den europeiska termin som vi nyligen kommit överens om.
EnglishThis is only a fraction of the money needed to deal with the disaster as a whole.
Det är bara en bråkdel av de pengar som behövs för att klara av hela katastrofen.

Liknande översättningar för "as a whole" på svenska

whole adjektiv
whole substantiv
Swedish
a artikel
as konjunktion
as adverb
Swedish