"as a matter of course" - Svensk översättning

EN

"as a matter of course" på svenska

EN

as a matter of course {adverb}

volume_up
as a matter of course (även: normally)
Perhaps that is exactly what you would expect in this day and age, but it certainly was not the norm up until very recently, nor did it happen as a matter of course.
I dag låter det kanske normalt, men fram till helt nyligen var det absolut inte normalt och inte självklart.
as a matter of course
Yes we must persuade supermarkets to sell the meat of vaccinated animals as a matter of course.
Ja, vi måste övertyga varuhusen att sälja köttet från vaccinerade djur som vanligt.

Användningsexempel för "as a matter of course" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is a logical step and one which all of us should accept as a matter of course.
Detta utgör ett logiskt steg och ett som vi alla bör acceptera som en självklar sak.
EnglishIt is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.
Det är synd att parlamentet inte hördes i förväg som en ren formalitet.
EnglishThis should become a matter of course and we should motivate young people to do it.
Detta borde i stället vara en självklarhet. Vi borde motivera många unga att göra det.
EnglishWe do not, however, believe that all relocation is wrong as a matter of course.
Däremot anser vi inte att alla omlokaliseringar generellt är felaktiga.
EnglishI hope that it will soon be a matter of course in the Serbian Republic too.
Jag hoppas att detta snart även skall bli verklighet i Serbiska Republiken.
EnglishFor example, waste incineration must not be called sustainable as a matter of course.
Avfallsförbränning får till exempel inte hur som helst kallas för hållbar.
EnglishThirdly, this is not a straightforward matter, of course, and I am perfectly aware of this.
För det tredje är detta naturligtvis inte enkelt, jag är fullt medveten om det.
EnglishWe do not, however, believe that all relocation is wrong as a matter of course.
Omstrukturering av branscher måste kunna ske för att utveckla dessa.
EnglishIt has already changed, fortunately, but it was not just a matter of course.
Denna förändring har lyckligtvis skett, men den var inte självklar.
EnglishYes we must persuade supermarkets to sell the meat of vaccinated animals as a matter of course.
Ja, vi måste övertyga varuhusen att sälja köttet från vaccinerade djur som vanligt.
EnglishThe fact that we can now take the definitive vote on Agenda 2000 is not just a matter of course.
Att vi nu slutgiltigt kan rösta om Agenda 2000, är inte någon självklarhet.
EnglishThey are also supposed to be against the universal provision of services as a matter of course.
De skulle därmed också automatiskt vara emot samhällsomfattande tjänster.
EnglishMr President, congratulating the rapporteur is a matter of course.
Herr ordförande! Det tillhör stilövningarna att gratulera föredraganden.
EnglishThis was not such a matter of course in Germany as you have implied.
Så självklart som ni just har framställt det, var det inte i Tyskland.
EnglishUnanimity and veto should be a matter of course in the cooperation between independent states.
Enhällighet och veto borde vara en självklarhet i samarbetet mellan självständiga stater.
EnglishI do not ask myself that as a matter of course. Just look at what has happened.
Den frågan ställer jag inte utan grund, se vad som hänt.
EnglishI also consider it an urgent matter, of course, to improve the safety of humanitarian workers.
Jag tycker naturligtvis även att det är viktigt att förbättra säkerheten för biståndsarbetarna.
EnglishThe Commission is now included in the planning of these missions from the beginning as a matter of course.
Kommissionen är nu självskrivet delaktig i planeringen av dessa uppdrag från början.
EnglishHuman rights issues should feature in the European Union's work programme as a matter of course.
Människorättsfrågor bör ha en självklar roll i EU:s arbetsprogram.
EnglishIt is a question, Mr Rothley, of coining in on something that has always been a matter of course.
Här, Rothley, handlar det om att göra affärer med saker som alltid har varit en självklarhet.