"as a last resort" - Svensk översättning

EN

"as a last resort" på svenska

EN

as a last resort [exempel]

volume_up
as a last resort
As a last resort, the EU delegation actively carries out démarches to halt executions.
Som en sista utväg utfärdar EU-delegationen demarscher för att stoppa avrättningarna.
The consumer must still have the right to go to court as a last resort.
Konsumenten måste fortfarande ha rätten att gå till en domstol som en sista utväg.
As I said earlier, however, this would only be regarded as a last resort.
Som jag sade tidigare skulle detta dock bara övervägas som en sista utväg.

Användningsexempel för "as a last resort" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
Den strategi att peka ut de berörda som vi tillämpar varje månad är en sista utväg.
EnglishAs a last resort, the EU delegation actively carries out démarches to halt executions.
Som en sista utväg utfärdar EU-delegationen demarscher för att stoppa avrättningarna.
EnglishThe consumer must still have the right to go to court as a last resort.
Konsumenten måste fortfarande ha rätten att gå till en domstol som en sista utväg.
EnglishAs I said earlier, however, this would only be regarded as a last resort.
Som jag sade tidigare skulle detta dock bara övervägas som en sista utväg.
EnglishUnder these circumstances migration often becomes the last resort for Roma.
Under dessa omständigheter blir förflyttning ofta romernas sista utväg.
EnglishSecondly, monetary policy - the lender of last resort - is still centralised.
För det andra är penningpolitiken - låneinstans som sista utväg - fortfarande centraliserad.
EnglishRecalling dangerous Chinese toy imports can only be the last resort.
Att återkalla farliga kinesiska leksaker måste vara den allra sista utvägen.
EnglishFor them, immigration is sometimes seen as a last resort to escape poor living conditions.
För dem ses invandring ibland som en sista utväg för att undgå fattiga levnadsvillkor.
EnglishIt is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one.
Det är en sista utväg, som kommissionsledamot Viviane Reding sade, men en viktig sådan.
EnglishTreating the problems of the young with drugs should be the last resort.
Att behandla ungdomarnas problem med läkemedel bör vara en sista utväg.
EnglishA solution must then be found on a political plane as a last resort.
Då måste det i sista instans och som slutgiltig lösning arbetas utifrån politiskt håll.
EnglishI also welcome recourse in the last resort to the transport of highly radioactive waste.
Jag välkomnar också transport av högaktivt avfall som en sista utväg.
EnglishIn fact, calling upon the Council to vote under Article 40 is to be considered a last resort.
Uppmaningen till rådet att rösta enligt artikel 40 skall betraktas som den sista utvägen.
EnglishLandfill of waste should, as the rapporteur says, be an option of last resort.
Deponering av avfall eller avfall bör, såsom föredraganden konstaterar, ses som ett sista alternativ.
EnglishMilitary and civil defence resources should only be used in disasters as a last resort.
Militära och civila försvarsresurser bör endast användas i katastrofinsatser som en sista utväg.
EnglishThis means, first and foremost, through talks and, as a last resort, in the WTO.
Detta innebär framför allt förhandlingar och, i sista hand, åtgärder genom Världshandelsorganisationen WTO.
EnglishThe protection measures outlined by Mr Schmit are a last resort.
De skyddsåtgärder som beskrivs av Nicolas Schmit är en sista utväg.
EnglishState support should be a last resort and is not a panacea.
Statligt stöd bör vara en sista utväg och är därför ingen patentlösning.
EnglishIt should be temporary, exceptional and a last resort.
Detta ska vara en tillfällig undantagsåtgärd och ska vara den sista utvägen.
EnglishAs a last resort, we would ask the ÖVP to look into alternatives.
Vi uppmanar ÖVP att i sista hand ändå undersöka andra lösningar.