"as a consolation" - Svensk översättning

EN

"as a consolation" på svenska

EN

as a consolation [exempel]

volume_up
as a consolation

Användningsexempel för "as a consolation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNo mother would ever think of seeking consolation by killing one child for another.
Ingen mor skulle någonsin drömma om att trösta sig genom att döda någon annans barn.
EnglishIt is small consolation that these pensioners would win their case in Luxembourg.
Att pensionärerna skulle vinna ett mål i Luxemburg är en ringa tröst.
EnglishMy only consolation is that this says a great deal about Mrs Theorin's parliamentary abilities.
Enda trösten är att det säger en hel del om Theorins parlamentariska förmåga.
EnglishWe are in pretty good company on this, if that is any consolation.
Vi är inte ensamma i det avseendet, om det nu är till någon tröst.
EnglishThis regulation has a mere three-year lifespan: what a consolation!
Denna förordning kommer bara att finnas i tre år: vilken tröst!
EnglishA pilot project that may be started up is the paltry consolation prize.
Ett provprojekt som får inledas är ett magert tröstpris.
EnglishThe imminent integration of Asia Minor will, no doubt, be a considerable consolation in this respect.
Ingen tvekar om att införlivandet av mindre Asien i det hänseendet snart blir en stor lättnad.
EnglishAlthough little consolation, it does confirm the need for an effective European Solidarity Fund.
Trots den ringa trösten bekräftar detta behovet av en effektiv solidaritetsfond för Europeiska unionen.
EnglishHowever, this alone cannot be seen as a consolation and we must recognise that it is still very little.
Men enbart detta kan inte betraktas som en tröst och vi måste inse att det fortfarande är mycket lite.
EnglishThe only consolation I have is that the turnout in the last American presidential elections was only 50%.
Den enda trösten jag har är att valdeltagandet i det senaste amerikanska presidentvalet bara var 50 procent.
EnglishThe only consolation I have is that the turnout in the last American presidential elections was only 50 %.
Den enda trösten jag har är att valdeltagandet i det senaste amerikanska presidentvalet bara var 50 procent.
EnglishThat the Commission and the Council will determine the final shape of the regulation should be a consolation.
Det borde vara en tröst att det är kommissionen och rådet som skall avgöra förordningens slutgiltiga utformning.
EnglishIt is little consolation that virtually the whole world finds itself in a situation that is close to critical.
Det är en klen tröst att praktiskt taget hela världen befinner sig i en situation som är mer eller mindre kritisk.
EnglishMy sole consolation is the knowledge that, of all the Member States, Portugal is one of the best at implementing the Funds.
Min enda tröst är vetskapen att Portugal av alla medlemsstater är en av de bästa på att utnyttja medlen.
EnglishThe guarded comments of the social democratic family of Europe are unlikely to offer much consolation to the unemployed.
De försiktiga kommentarerna från Europas socialdemokratiska familj är knappast någon tröst för dessa arbetslösa.
EnglishIt is always difficult to find words of consolation for these sad occasions and silence is sometimes more telling.
Det är alltid svårt att hitta tröstande ord i sådana här beklämmande sammanhang, och ibland kan det vara mer talande att tiga.
EnglishThese cannot be seen as a consolation.
EnglishNone of this, however, is of any consolation to those of my constituents who are wondering how to get rid of their white goods.
Inget av detta är emellertid till någon tröst för dem i min valkrets som undrar hur de ska göra sig av med sina vitvaror.
EnglishAnd this is, perhaps, a sad consolation.
EnglishThat is unavoidable in an increasingly open world economy, but this fact is of no consolation to the worker who loses his or her job.
Det är oundvikligt i en allt öppnare världsekonomi, men det är ingen tröst för arbetstagaren som förlorat sitt jobb.

Liknande översättningar för "as a consolation" på svenska

consolation substantiv
Swedish
a artikel
as konjunktion
as adverb
Swedish
as preposition
Swedish