"artwork" - Svensk översättning

EN

"artwork" på svenska

volume_up
artwork {substantiv}
volume_up
artwork {enb. plur.}
EN

artwork {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "artwork" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt looked the same, but it had a different origin, it was a different artwork.
Den såg likadan ut, men hade ett annat ursprung, det var ett annat konstverk.
EnglishAnd the Amsterdam police in all their wisdom, came, saw, and they wanted to protect the artwork.
Och Amsterdams polis i all sin vishet kom, tittade, och dom ville skydda konstverket.
EnglishSome people in the last decade or two have started creating artwork with technology.
En del personer under det senaste två årtiondena har börjat skapa konstverk med hjälp av teknologi.
EnglishSome time ago we debated about giving the rights to artists who sell their artwork.
För någon tid sedan debatterade vi om att ge sådana rättigheter till artister som säljer sina konstverk.
EnglishIn the case of artwork, the history is special indeed.
När det gäller konstverk är historien verkligen speciell.
EnglishI mean, I hope in this digital medium that we do justice to their artwork and represent it properly online.
Jag menar, jag hoppas att med detta digital medium kan vi göra deras verk rättvisa och företräda dem ordentligt online.
EnglishAnd it was his favorite artwork ever.
EnglishAnd the dementia ate out the language parts of the brain, and then this artwork came out of somebody who used to install stereos in cars.
Demensen bröt ned språkcentrum i hjärnan. ~~~ En av patienterna målade det här. ~~~ Han hade arbetat hela sitt liv som bilmekaniker.
EnglishNot when they are in here, but when they are out there, they form part of a total artwork called the Council – and what a total work of art that is!
Inte när de är här, men när de är därute utgör de en del av ett allkonstverk som kallas rådet – och vilket allkonstverk det är!
EnglishThere was a lot of debate in this House about whether artwork sold by auction would go to America rather than to Europe if we adopted this legislation.
Det förekom mycket debatt i detta parlament om huruvida konstverk som säljs på auktion skulle hamna i Amerika snarare än i Europa om vi införde denna lagstiftning.
EnglishThe philosopher Denis Dutton in his wonderful book "The Art Instinct" makes the case that, "The value of an artwork is rooted in assumptions about the human performance underlying its creation."
Filosofen Denis Dutton, säger i sin underbara bok "The Art Instinct" att "Värdet hos ett konstverk är grundat i antaganden om den mänskliga prestationen som skapat den".

Synonymer (engelska) till "artwork":

artwork