"articulation" - Svensk översättning

EN

"articulation" på svenska

volume_up
articulate {substantiv}
SV
volume_up
articulated {perf. part.}
SV
EN

articulation {substantiv}

volume_up
articulation (även: lap)
articulation
articulation
articulation
Women's ability to find the right word rapidly, basic articulation goes up in the middle of the menstrual cycle, when estrogen levels peak.
Kvinnors förmåga att snabbt hitta rätt ord, grundläggande artikulering stiger under mitten av menscykeln, när östrogennivåerna är på topp.
articulation

Användningsexempel för "articulation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission will ensure the efficient articulation between the two frameworks.
Kommissionen kommer att se till att de två ramverken samordnas effektivt.
EnglishOur doubts concern mainly the articulation between such a directive and legislation at sectoral level.
Vår tveksamhet gäller i huvudsak förhållandet mellan ett sådant direktiv och lagstiftning på sektorsnivå.
EnglishFirm political leadership, exceptional economic signals, clear articulation of, and commitment to, the reform process...'
Ett starkt politiskt ledarskap, exceptionella ekonomiska signaler, tydligt utformande av och engagemang i reformprocessen [...]."
EnglishFirm political leadership, exceptional economic signals, clear articulation of, and commitment to, the reform process
Ett starkt politiskt ledarskap, exceptionella ekonomiska signaler, tydligt utformande av och engagemang i reformprocessen [... ]. "
EnglishWomen's ability to find the right word rapidly, basic articulation goes up in the middle of the menstrual cycle, when estrogen levels peak.
Kvinnors förmåga att snabbt hitta rätt ord, grundläggande artikulering stiger under mitten av menscykeln, när östrogennivåerna är på topp.
EnglishIt is clear that full and necessary articulation of arguments will ensure that decision-making in the enlarged Union is never easy.
Det är uppenbart att en fullständig och nödvändig argumentation kommer att medföra att beslutsfattande i den utvidgade unionen aldrig blir enkelt.
EnglishThis package should also be seen in articulation with some of our earlier proposals, namely the internal market for energy and the Energy Technology Plan.
Paketet ska också jämföras med en del av de tidigare förslagen, nämligen om den inre marknaden för energi och den strategiska EU-planen för energiteknik.
EnglishThe general trend resulting from the plenary debates is in line with the European Union's common positions, including the articulation with other instruments.
Den allmänna inriktning som är resultatet av plenardebatterna ligger i linje med Europeiska unionens gemensamma ståndpunkter, även när det gäller förbindelserna med andra instrument.
EnglishWe will need, at the appropriate time, to devote thought to a new articulation of the system of our own resources, one which would take into account the desiderata of some, and the needs of others.
Vi måste, men bara vid rätt tidpunkt, tänka på en ny organisation av systemet med egna tillgångar som tar hänsyn till vissas önskemål och allas behov.

Synonymer (engelska) till "articulation":

articulation
articulate
articulated
English
articulative
articulateness