"arsenal" - Svensk översättning

EN

"arsenal" på svenska

volume_up
arsenal {substantiv}
SV

"arsenal" på engelska

EN
EN

arsenal {substantiv}

volume_up
arsenal
volume_up
arsenal {utr.} (förråd, lager)
Mass deportation and concentration camps were part of the arsenal of both regimes.
Massdeporteringar och koncentrationsläger ingick i båda dessa regimers arsenal.
The Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe's institutional arsenal.
Amsterdamfördraget är verkligen ett viktigt vapen i Europas institutionella arsenal.
The Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe' s institutional arsenal.
Amsterdamfördraget är verkligen ett viktigt vapen i Europas institutionella arsenal.
arsenal
volume_up
vapenarsenal {utr.} (förråd, lager)
First, the arsenals are so full, as the result of arms exports from industrialised countries, including Germany, that war can be waged and will be waged with the weapons already available.
För det första är vapenarsenalerna på grund av industriländernas vapenexport, även från Tyskland, fortfarande så fulla, att krig kan föras och även kommer att föras med de vapen som redan finns.
SV

arsenal {neutrum}

volume_up
arsenal (även: arsenal, vapenförråd)

Användningsexempel för "arsenal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMass deportation and concentration camps were part of the arsenal of both regimes.
Massdeporteringar och koncentrationsläger ingick i båda dessa regimers arsenal.
EnglishThe Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe's institutional arsenal.
Amsterdamfördraget är verkligen ett viktigt vapen i Europas institutionella arsenal.
EnglishI am glad that it will soon be adopted, I trust, and we will then have it in our arsenal.
Jag är glad att det snart kommer att antas och sedan kommer att ingå i vår arsenal.
EnglishThe Treaty of Amsterdam is a really important weapon in Europe' s institutional arsenal.
Amsterdamfördraget är verkligen ett viktigt vapen i Europas institutionella arsenal.
EnglishWe are also concerned about the growing number of measures provided for the repressive arsenal.
Vi är också oroade över det ökande antalet repressiva åtgärder som byggs upp.
EnglishThe reactionary legal arsenal is being reinforced with new provisions.
Den reaktionära rättsliga vapenarsenalen förstärks med nya bestämmelser.
EnglishWe have considerably strengthened the European Union' s legislative arsenal.
Vi har avsevärt förstärkt den lagstiftningsarsenal som Europeiska unionen har till sitt förfogande.
EnglishRelease Lady Claire and bring her down to me now, or by God, I will destroy your arsenal.
Frige Lady Claire och ta ner henne till mig nu, eller vid min Gud, Så förstör jag din arsenal.
EnglishIn fact, the European Union has a whole arsenal of responses available to it.
Vi ägnar oss inte åt fromma förhoppningar här i parlamentet.
EnglishThis is why we must strengthen our arsenal of sanctions against the regime.
Därför måste vi stärka vår arsenal av sanktioner mot regimen.
EnglishWe have considerably strengthened the European Union's legislative arsenal.
Vi har avsevärt förstärkt den lagstiftningsarsenal som Europeiska unionen har till sitt förfogande.
EnglishHowever, sanctions still remain one of the weapons in the EU arsenal.
Sanktioner är emellertid fortfarande ett av vapnen i EU:s arsenal.
EnglishWe are well aware of the powers of the Union, and we know its arsenal.
Vi känner väl till unionens befogenheter och dess metodarsenal.
EnglishHe has no doubt that this ability will, one day, be a common tool in the military arsenal.
Han hyser inga tvivel om att denna förmåga en dag kommer vara ett vanligt redskap i den militära arsenalen.
EnglishThe greatest threat to humanity is the military nuclear arsenal.
Det största hotet mot mänskligheten är kärnvapenarsenalen.
EnglishIt has an enormous nuclear arsenal, extensive territory and abundant natural resources, including gas and oil.
Landet har en enorm kärnvapenarsenal, ett stort territorium och är rikt på naturtillgångar.
EnglishIt has also unilaterally renounced its nuclear arsenal, as well as much of its conventional weaponry.
Landet har också ensidigt lagt ned sin kärnvapenarsenal och en stor del av sina konventionella vapen.
EnglishA policy on conflict prevention is missing from our arsenal.
Vi saknar en konfliktförebyggande politik i vår arsenal.
EnglishI think a whole arsenal of measures need to be taken to deal with it, taxation in particular.
Jag anser att en mängd åtgärder måste vidtas för att bekämpa klimatförändringen, i synnerhet genom beskattning.
EnglishThis does, in fact, go against the intention to prevent these countries from developing a nuclear arms arsenal.
Detta går faktiskt emot föresatsen att förhindra dessa länder att utveckla en kärnvapenarsenal.

Synonymer (engelska) till "arsenal":

arsenal

Synonymer (svenska) till "arsenal":

arsenal