"arrow key" - Svensk översättning

EN

"arrow key" på svenska

volume_up
arrow key {substantiv}
EN

arrow key {substantiv}

volume_up
1. IT
arrow key
Use the right or left arrow key to remove the selection.
Med höger eller vänster piltangent tar du bort markeringen igen.
Then, instead of clicking on the two icons again, simply press the right arrow key once.
I stället för att klicka på de båda ikonerna igen trycker du en gång på höger piltangent.
To move the object completely, use the appropriate arrow key plus the (Option) (Alt) key.
Om Du vill flytta objektet, så använder Du motsvarande piltangent tillsammans med Alternativ Alt -tangenten.

Användningsexempel för "arrow key" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThen, instead of clicking on the two icons again, simply press the right arrow key once.
I stället för att klicka på de båda ikonerna igen trycker du en gång på höger piltangent.
EnglishUse the right arrow key or press Enter to switch to the next slide.
Du växlar till nästa diabild genom att trycka på returtangenten eller högerpilstangenten.
EnglishHold down the (Option) (Alt) key, and press the right arrow key.
Håll ner Alternativ Alt -tangenten och tryck på den högra piltangenten.
EnglishUse the right arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field.
En snabbare komplettering får du om du trycker på tangenten End så snart du har skrivit in en del av URL:en.
EnglishTo move the object completely, use the appropriate arrow key plus the (Option) (Alt) key.
Om Du vill flytta objektet, så använder Du motsvarande piltangent tillsammans med Alternativ Alt -tangenten.
EnglishUse the left arrow key to display the previous slide.
Om Du vill visa föregående diabild trycker Du på vänsterpilstangenten.
EnglishNow, hold down the (Option) (Alt) key together with the Shift key and press the right arrow key.
Håll ner Alternativ Alt -tangenten tillsammans med skifttangenten och tryck på den högra piltangenten.
EnglishUse the right or left arrow key to remove the selection.
Med höger eller vänster piltangent tar du bort markeringen igen.
EnglishIf you hold down the (Command) (Ctrl) key as well as the arrow key, the adjacent cell will be split.
Om du dessutom håller ner Kommando Ctrl -tangenten samtidigt som piltangenten, så delas den intilliggande cellen.
EnglishYou can also select one of the settings from the list box to the right by pressing the Arrow-Down key.
Du kan även välja bland standardvärdena i listan till höger som öppnas om Du klickar på knappen med nedåtpilen.
EnglishNow press the appropriate arrow key for the direction the line or column to be inserted or deleted is located within this time interval.
Inom denna tidsperiod kan Du trycka på den pilknapp i vars riktning den rad / kolumn befinner sig som ska infogas / tas bort.
EnglishEnter the text using direct character formatting, then press the right arrow key once to revert to the default Paragraph Style.
Skriv texten med de direkta teckenformateringarna, tryck sedan en gång på piltangenten (Högerpil) för att byta tillbaka till standardformatet för stycket.
EnglishIf you hold down the (Command) (Ctrl) key as well as the arrow key, the current cell will be merged with the adjacent cell into one cell.
Om du håller ner Kommando Ctrl -tangenten samtidigt som piltangenten, så sammanfogas den aktuella cellen med den intilliggande cellen till en cell.
EnglishIf you write a new text in a paragraph, to which you have applied direct formats, and if you now want to continue writing without direct formats, press the (Right arrow) key once.
När du skriver en ny text i ett stycke och har försett texten med direkta format men vill fortsätta att skriva utan direkt formatering trycker du bara en gång på höger piltangent.

Liknande översättningar för "arrow key" på svenska

arrow substantiv
Swedish
key substantiv
key adjektiv
to key verb
hex key substantiv
Allen key substantiv
off key adjektiv
arrow down substantiv
Swedish
car key substantiv
Swedish
card key substantiv
Swedish