EN

arriving {adjektiv}

volume_up
arriving (även: incoming, inbound)
They would have faced a whole range of penalties, starting with the practice of secondary inspections of arriving passengers.
De skulle ha drabbats av en hel serie påföljder, först och främst i form av dubbla kontroller av ankommande passagerare.
The Commission has also said that this would have prevented long queues for passengers arriving at the various destinations in the United States.
Kommissionen har också sagt att man på detta sätt skulle undvika de besvärliga köerna för ankommande passagerare på olika destinationsorter i Förenta staterna.

Användningsexempel för "arriving" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMost of these would have been Commonwealth immigrants arriving in the 1950s and 1960s.
Merparten av dessa har troligen invandrat från samväldet under 1950- och 60-talen.
EnglishHistory should be able to also anticipate events, instead of always arriving late.
Historien måste även kunna gå i förväg i stället för att ständigt hamna på efterkälken.
EnglishPeople arriving from third countries need to be able to live a decent human life.
Människor som kommer från tredjeländer måste kunna leva ett anständigt och mänskligt liv.
EnglishReporting formalities for ships arriving in or departing from ports (
Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar (
EnglishWe should at least know who is arriving and why, and what we can do for them.
Vi bör åtminstone veta vilka personer som kommer och varför, och vad vi kan göra för dem.
EnglishWe have to go down this road in the future, to avoid arriving where we have arrived today.
Vi måste välja denna väg framöver om vi ska undvika att hamna där vi hamnat i dag.
EnglishThe 2 000 arriving in Lampedusa over Christmas is nothing compared to this!
De 2 000 som kom till Lampedusa över jul är ingenting jämfört med detta.
EnglishWe should no longer be thinking mainly about messages arriving at a PC on our desk.
Vi borde inte längre tänka på meddelanden som kommer till vår PC eller till vårt skrivbord.
EnglishAt the same time, monitoring materials arriving from third countries may raise problems.
På samma gång kan det uppstå problem när man ska kontrollera produkter från tredjeländer.
EnglishArriving at the office at half past seven, one could work in peace.
Den som anlände till kontoret vid halvåttatiden kunde ostört börja arbeta.
EnglishAs people flee Zimbabwe, they are arriving in the neighbouring countries.
De kommer liksom människor som flyr till de kringliggande länderna.
EnglishAfter arriving in the Czech Republic, submit your S1 form to a health insurance authority there.
När du kommit till Tjeckien ska du lämna in ditt S1-intyg till försäkringskassan där.
EnglishWe are therefore arriving at a final proposal that we consider to be both reasonable and ambitious.
Genom detta får vi ett slutligt förslag som vi anser är både rimligt och ambitiöst.
EnglishYour question is now clearer: whether the money is arriving and whether the embargo can be lifted.
Frågan är redan konkretiserad: om pengarna kommer fram och om man kan häva embargot.
EnglishThese soldiers are not arriving alone in unknown territory.
Av genomförbarhetsstudiens sexton punkter har många redan omvandlats till lag.
EnglishUnited Airlines Flight 2703 from Rome is now arriving at Gate C43.
United Airlines flight 2703 från Rom, Italien, anländer till gate C43.
EnglishMr President, I should like to begin by apologising to Parliament for arriving here late this morning.
Jag vill börja med att be parlamentet om ursäkt för att vi kom hit för sent i dag.
EnglishMr President, I am well aware of Mr Oostlander's problems in arriving at a balanced view.
Herr talman, jag är väl medveten om Oostlanders problem med att hitta en balanserad uppfattning.
EnglishMr President, I am well aware of Mr Oostlander' s problems in arriving at a balanced view.
Herr talman, jag är väl medveten om Oostlanders problem med att hitta en balanserad uppfattning.
EnglishAnd then the landing, as we have seen, arriving on this side of the channel, is through a parachute.
Och sen landningen är, som vi såg på den här sidan kanalen, med hjälp av en fallskärm.

Synonymer (engelska) till "arrival":

arrival